DakAkker ‘boos’ over volgens hen misplaatste foto in NRC

“Waarom moet bij dit artikel nu een foto van de DakAkker, NRC?”, DakAkker, een stadslandbouwdak op het Schieblock, reageerde maandag via Twitter gefrustreerd op een ‘negatief’ artikel van NRC over groene daken. In het bericht, wat met name over sedumdaken gaat, wordt een foto van de DakAkker gebruikt. “Maar die hoort er niet bij te staan.”

In het artikel van NRC worden groene daken kritisch onder de loep genomen. Vooral de zogenoemde voordelen van sedumdaken – daken waarop onderhoudsvrije vetplanten staan die zich goed weren tegen droogte – worden hier flink in twijfel getrokken. Het zou veel water kosten en weinig veranderen qua dakisolatie of luchttemperaturen. “Ook wij zijn sceptisch over de waarden van sedumdaken”, vertelt Emile van Rinsum, Directeur Rotterdams Milieucentrum. “Met name deze daken zijn gefinancierd door de gemeente. Dat is jammer, want de groenedakensubsidies hadden veel beter kunnen worden ingezet voor groene daken die echt iets opleveren.”

Over de inhoud van het artikel is er dus weinig discussie. De ergernis vanuit de DakAkker ligt vooral bij het gebruik van hun groendak als foto bij dit onderwerp. Van Rinsum: “De DakAkker is geen sedumdak, maar een zeer gevarieerd groendak met veel plantensoorten en een waterbergingscapaciteit van zestig liter per vierkante meter. Op het ‘slimdak’ van ons restaurant is dat nog twee keer zoveel. Wij zijn het beste voorbeeld van hoe een groendak wel biodivers, verkoelend en waterbergend kan zijn. De foto van ons dak staat dus bij het verkeerde artikel.”

Het slimdak fungeert als toonzetter door heel Nederland. Volgens Van Rinsum worden er door het land meer dan zeventig van dit soort daken geplaatst. Ook op de Little C aan de Coolhaven ligt al zo’n slimdak.

Dit weekend gingen Rotterdammers massaal het dak op. Kijk ons verslag daarover hier terug.