MEDIAREGELING

Heb jij een mooi plan voor een project of programma op tv en/of internet en/of social media over Rotterdam en/of Rotterdammers en wil je dat delen via de kanalen van OPEN Rotterdam? Alles mag: een film, podcast, een serie, interview, documentaire.

Vanaf 2016 biedt OPEN Rotterdam, met dank aan de Gemeente Rotterdam, de mogelijkheid om jou te steunen in het uitvoeren van dit plan. Dus heb je een goed plan voor een nieuw programma over onze mooie stad? Neem dan contact op met OPEN Rotterdam, spreek het voor met de hoofdredacteur en pitch je plan.

Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen?

voorbereiding
– maak van je plan een format
– controleer of het niet al eerder is gemaakt
– onderzoek en onderbouw de meerwaarde van jouw plan
– zet een begroting op (maximale bijdrage voor 1 productie is €15.000, alle gehonoreerde bedragen zijn  inclusief BTW)
– zoek mogelijke partners
– bespreek je plan met de hoofdredacteur van OPEN Rotterdam (is een voorwaarde!). Wil je een afspraak maken? Doe dit dan tijdig en mail naar [email protected].

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

– dien je plan in via het formulier onderaan deze pagina Aanvraagformulier Mediaregeling (let op dat je dus wel eerst een afspraak met de hoofdredacteur hebt gehad)
– pitch je plan voor de commissie. De commissie bestaat uit leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Bij teveel aanvragen wordt een voorselectie gemaakt door de commissie voor de pitch.
– ongeveer een maand na de aanvraag krijg je uitsluitsel of OPEN je de opdracht verleent tot het produceren van jouw programmaplan
– een aanvraag/idee kan slechts 1 keer ingediend worden
– een maker/producent kan maximaal 1 keer per kalenderjaar een plan indienen
– per titel kan maximaal twee keer een vervolgreeks worden aangevraagd

Wat zijn de (rand)voorwaarden ?

– de productie wordt gemaakt in opdracht van OPEN Rotterdam
– de productie wordt geproduceerd voor de platforms OPEN Rotterdam
– inhoudelijk heeft de productie een link met Rotterdam
– de productie is crossmediaal opgebouwd: bij tv-programma’s lever je ook teasers en kortere versies van ca. 1,5 minuut voor uitzending via digitale kanalen en bij digitale programmaplannen lever je tv-spots ter promotie
– de productie is in de Nederlandse taal 
– de productie wordt binnen het publieke bestel uitgezonden en moet inhoudelijk en financieel voldoen aan de regels zoals gesteld in de Mediawet
– naamsvermelding van OPEN Rotterdam zowel in productie, als in de communicatie daarover
– bij selectie van jouw voorstel volgt een officiële opdrachtverlening met een contract dat getekend dient te worden (hierin worden ook afspraken over rechten vastgelegd). Dit contract dient getekend te zijn voor het uitzenden/plaatsen van je productie
– het toegekende bedrag wordt als volgt uitgekeerd: 40% bij de opdrachtverlening / 40% bij oplevering van het eerste programma of content /  20% bij het indienen van de volledige afrekening en de (kopie) van de projectadministratie
– aanvrager dient een rechtspersoon (zoals ZZP’er, stichting) te zijn
– de tijdsplanning van de productie (inclusief uitzenddata en deadlines) wordt (in overleg) door OPEN Rotterdam vastgelegd en bepaald
– de tijdstippen van publicatie/uitzending worden vastgesteld door OPEN Rotterdam
– tv series worden op wekelijkse of dagelijkse basis uitgezonden

Wanneer zijn de aanvraagrondes in 2023?

RONDE FEBRUARI 2023 (VOL! Kunnen geen voorgesprekken meer aangevraagd worden)

  • Voorgesprekken mogelijk vanaf november 2022
  • Deadline aanleveren aanvraag: zondag 19 februari 2023
  • Pitchen: dinsdag 7 maart 2023

RONDE JUNI 2023 (VOL! Kunnen geen voorgesprekken meer aangevraagd worden)

  • Voorgesprekken nu niet mogelijk wegens grote belangstelling
  • Deadline aanleveren aanvraag: zondag 11 juni 2023
  • Pitchen: dinsdag 27 juni 2023

RONDE OKTOBER 2023

  • Voorgesprekken mogelijk vanaf augustus 2023 via [email protected]
  • Deadline aanleveren aanvraag: zondag 15 oktober 2023
  • Pitchen: dinsdag 7 november 2023

Voorgesprekken aanvragen via [email protected]

"Het is zover ik weet de enige regeling waar je je idee moet pitchen voor de
 commissie (...) Mensen die misschien niet de juiste ‘subsidie taal’ machtig zijn, krijgen daardoor toch een goede kans (...) andere subsidiegevers kunnen er een voorbeeld aan nemen." Filip Braams - Directeur Stichting En Actie

Unieke aanpak en van grote meerwaarde

De Mediaregeling is een regeling die in het verleden is ontstaan uit de lokale omroepgelden en is gericht op het ontwikkelen van nieuwe Rotterdamse content gemaakt door Rotterdamse makers voor de Rotterdammers. De huidige aanpak onderscheidt zich op verschillende fronten van andere investeringsfondsen. OPEN Rotterdam biedt begeleiding van de makers, we hebben oog voor bekend en nieuw talent, we zijn scherp op diversiteit in vorm en soort content en we stellen ons netwerk en onze publicatiekanalen concreet en ruimhartig open. We zijn nauw en actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de producent en de productie. 

Op deze wijze hebben we als Rotterdam toegang tot nieuwe actuele belanghebbende Rotterdamse verhalen en tot het netwerk van makers. Juist de werkwijze versterkt de film en mediasector in Rotterdam en vergroot de relevantie van zowel de regeling als de omroep. De aantoonbare meerwaarde die de huidige aanpak met zich meebrengt, de goede evaluatie en altijd blijven aanscherpen van de aanpak maken het penvoerderschap door OPEN Rotterdam van deze regeling meer dan natuurlijk. 

AANVRAAGFORMULIER MEDIAREGELING

download icooningevuld insturen via [email protected]

download formulier

MEDIAREGELING VERSLAGEN

download icoonLees hier de jaarverslagen van de Mediaregelingen

2019

download icoon

2018