Ontmoet de leden van ons PBO

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) is het wettelijk aangewezen orgaan dat nauw samenwerkt met de hoofdredacteur en de uitvoering van de redactionele visie en keuzes bepaalt en controleert. Het is een gezelschap Rotterdammers die elk een groep of sector binnen Rotterdam vertegenwoordigt. In de samenstelling zoeken we naar balans in de thema’s die spelen in de stad, zodat deze binnen de omroep geborgd zijn. 

De PBO leden versterken OPEN vanuit deze thema’s, brengen hun levenservaring, netwerk en kennis mee. De veelzijdigheid binnen het PBO versterkt hun rol. Ons PBO is exceptioneel betrokken bij de stad, bij de maatschappelijke ontwikkelingen en bij de rol die OPEN hierin kan spelen. 

Het PBO stelt in samenwerking met de hoofdredacteur jaarlijks het media aanbodbeleid vast en denkt mee over de inhoudelijke koers van de omroep. Van brainstorm tot het beluisteren van podcasts en bekijken van series. Met het vaststellen van het jaarverslag wordt ook teruggekeken en erop toegezien dat de beloofde resultaten ook daadwerkelijk behaald zijn en kwalitatief voldoet. De PBO leden hebben elk een zittingstermijn van drie jaar met ten hoogste éénmaal een herbenoeming van deze zelfde termijn.  De PBO leden zetten zich onbezoldigd in. Een vertegenwoordiging uit het PBO vormt de Mediaregelingcommissie. 

Sabine Maertens

Voorzitter – Kunst, cultuur en Onderwijs

Eigenaar Buro Blikopener · freelance projectleider, kwartiermaker, programmamaker

Leonie de Bont

Zorg en ouderen

Bestuurslid Netwerk Palliatieve zorg Rotterdam e.o. / Huisarts

Daisy da Veiga

Ondernemerschap

Daisy da Veiga Coaching & Consultancy

Leal van Herwaarden

Cultuur en jongeren

Artistiek directeur HipHopHuis / Algemeen directeur International Dance League

Elson dos Santos

Sport

Schoolsportconsulent Sportbedrijf Rotterdam

Tishana Martijn

Jongeren en politiek

Vicevoorzitter Young010

Nourdin el Ouali

Religie en politiek

Directeur bestuurder Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)

Harold Schorren

Religie

City pastor 010 / Predikant Laurenskerk

Bastiaan van de Werk

Ondernemerschap en werknemers

Hoofd Marketing bij Greenchoice

Edward Boele

Duurzaamheid en welzijn

Directeur BuurtLAB

Lisette van der Pijl

Haven en innovatie

Oprichter en directeur Port-able adviesbureau in de logistieke, maritieme en industriële sector

Jeroen Laven

Stedelijke ontwikkeling en film

Voormalig directeur STIPO / Voorzitter bestuur Stichting Tuschinski Rotterdam