Alleen omzet Haven Rotterdam stijgt

De toename van economische activiteiten in de Rotterdamse haven hebben zich uitbetaald met een stijging in de omzet van 3,1%. Dit is geconstateerd nadat alle cijfers van 2014 werden doorgenomen. De winst daalde wel door een toename van de rentelasten en afschrijvingen met 4,9%.

Wat betreft de investeringen is er ook een daling van €189 miljoen. Dit komt door de afgeronde aanleg van fase 1 van de Maasvlakte 2. Dit investeringsniveau ligt boven het niveau van voor de aanleg van het nieuwe havengebied.

“Dat onze winst daalt is niet onverwacht”, zegt Paul Smits, financieel directeur. “Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze langlopende schulden opgelopen tot € 1,3 miljard. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Daar bovenop leidde de vervroegde aflossing van een langlopende schuld van € 45 miljoen tot betaling van een afkooprente. Door de ingebruikname van Maasvlakte 2 stegen de afschrijvingen met € 7 miljoen. Tegelijkertijd zijn onze inkomsten maar beperkt gestegen zodat de winst is gedaald. Onze winst gebruiken we om dividend uit te keren, onze schulden te verminderen, maar vooral om te investeren in de haven.”

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. Een voorbeeld van het zeehavengeld, is het cruiseschip de ‘Aidamar’ die vandaag is aangemeerd in de Rotterdamse Haven.

Keith IJzerman