Alliantie van Tante Sjaar wil groeiende kloof in samenleving dichten door samenwerking tussen zorginstellingen

Foto: Ranfar Kouwijzer, Pauluskerk, Geert Schipaanboord van Ontmoeting Nicole Hermans van Antes, Jimmy Smet, gemeenteraadscommissievoorzitter. Jimmy Smet krijgt manifest overhandigd.

Dertien Rotterdamse zorgorganisaties zijn verenigd in de Alliantie van Tante Sjaar. Zij riepen deze week op om zich samen in te zetten voor een leefbare en veerkrachtige stad. Rotterdamse woningcorporaties ondersteunen dit manifest dat deze week werd overhandigd aan de Rotterdamse gemeenteraad.

De zorginstellingen zijn het unaniem met elkaar eens dat er een steeds groter wordende kloof ontstaat tussen burgers die mee kunnen doen in de samenleving en mensen die meer moeite hebben om mee te doen. “Wij zijn bij elkaar gekomen met dertien zorgorganisaties, omdat de kloof steeds groter wordt tussen mensen die wel en niet kunnen meedoen in de maatschappij”, vertelt Koen Burgerhout, woordvoerder van de Alliantie van Tante Sjaar. “De coronapandemie heeft dat verschil extra duidelijk gemaakt. Wij willen als Rotterdamse organisaties echt het verschil maken. Met dertien Rotterdamse zorgorganisaties hebben wij ons verenigd om de ‘Alliantie van Tante Sjaar’ te vormen. Er is een manifest geschreven waarin aangegeven wordt wat nodig is om de stad in de toekomst leefbaar en veerkrachtig te houden.”

De bijeenkomst tussen de verschillende partijen vond plaats bij wijkrestaurant Tante Sjaar. “Hier werken kwetsbare mensen en mensen met een achterstand in de arbeidsmarkt, daar dankt de alliantie haar naam dus aan.”

Verkiezingen
“Er zijn vijf speerpunten uit het gesprek voortgekomen: zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven het hoofd heeft, maak dat iedereen in Rotterdam een stabiele financiële situatie heeft en er geen kinderen opgroeien in armoede, faciliteer integrale hulp, stop huiselijk geweld en zorg dat iedereen meedoet en participeert in de samenleving. Er wordt op al deze thema’s al hard gewerkt in de stad, maar met de aanstaande verkiezingen in het vizier vragen we nu aandacht. Eensgezindheid en een lange adem zijn nodig om de problemen structureel aan te pakken. Wij vinden dat dit in elk verkiezingsprogramma van politieke partijen moet opgenomen worden”, vertelt Koen.

Minder loketten
“Waar mensen last van kunnen hebben zijn bijvoorbeeld financiële factoren, daar komt weer stress bij kijken. Stel je voor dat iemand werkloos raakt en moeite krijgt om de rekeningen te betalen, die persoon krijgt stress of angst klachten als het niet lukt om een andere baan te vinden, kan dit effect hebben op het gezin en mentale gezondheid. Er zijn teveel verschillende loketten voor deze problemen. Je gaat voor stress, angst, gezinstoestand, mentale gezondheid en geen werk kunnen vinden naar verschillende loketten, wij willen dat dat integraler wordt dus minder loketten die wel breder zijn waar je met meerdere problemen terecht kunt”, aldus Koen.

Koen vertelt dat de Alliantie van Tante Sjaar zich elke dag met de gemeente inzet voor de Rotterdammers. “Wat wij echt willen is aandacht vragen voor verbetering op deze punten voor de komende jaren. Deze problemen los je niet snel op het is voor op lange termijn. Het is een belangrijk signaal dat zoveel zorgorganisaties dit met elkaar naar buiten brengen en dat is echt heel mooi. De organisaties willen hier keihard samen met de stad voor werken.”