Bestuur OPEN Rotterdam

Het bestuur van OPEN Rotterdam is een gemêleerd gezelschap van professionals, waarbij representativiteit, ervaring met de media en ondernemerschap de grote gemene delers zijn. De bestuursleden zijn ieder vanuit hun eigen expertise nauw betrokken bij het reilen en zeilen van OPEN Rotterdam en zetten zich onbezoldigd in. John Olivieira neemt namens OPEN Rotterdam zitting in het bestuur van de Stichting G4 van FunX Rotterdam, dat onder de licentie van OPEN Rotterdam uitzendt.

Bestuursleden:
Marianne van den Anker (voorzitter) 
Kenrick Bremer (penningmeester)
Reshma Kalika  (secretaris)
John Olivieira (Stichting G4 – FunX Rotterdam)
André Freyssen

 
 
 
 
 
 

Marianne van den Anker over haar betrokkenheid bij OPEN Rotterdam
“Ik ben trots op Rotterdam, onze stad staat positief op de kaart: dat voel en merk ik elke dag. Rotterdam wordt gedragen door onze eigen energie, geladen met onze eigen verhalen en verbonden door ons eigen geluid. Dat is waarom ik OPEN Rotterdam zo’n warm hart toedraag.
OPEN Rotterdam laat zien dat je met een relatief bescheiden budget nieuwsverhalen kunt ophalen, verspreiden en in kracht en impact kunt laten vermeerderen. Door zelf actief, verbindend en open te zijn en door samen te werken.
Ik vind dat OPEN Rotterdam heel bewust nadenkt en heeft nagedacht over strategische stappen om als eigen Rotterdamse omroep nu en in de toekomst voor alle Rotterdammers van betekenis te kunnen zijn. Dat vergt keuzes en durf én de ambitie om de tijd vooruit te willen zijn.
Hieraan én aan de ambitie van OPEN Rotterdam om als betrokken publieke mediapartij ten dienste te staan van Rotterdam en alle Rotterdammers, lever ik graag mijn bijdrage.”
 
John Olivieira over zijn betrokkenheid bij OPEN Rotterdam
“Ik zie mijn functie voor OPEN Rotterdam als een prachtige manier om mijn kennis te delen. Mijn rol bij FunX is om OPEN Rotterdam te vertegenwoordigen in het bestuur en het belang vanuit de jongeren te behartigen. Mijn affiniteit met FunX dateert al van enige tijd geleden, toen ik de digitale strategie van FunX heb ontwikkeld. Het biedt mij een prachtige kans om FunX dicht bij de doelgroep te houden en ook binnen het bestuur aan te zetten tot diversiteit en verjonging en op deze wijze een natuurlijke aansluiting op de doelgroep te waarborgen.
OPEN Rotterdam is een mooie organisatie, die de afgelopen jaren heeft laten zien het verschil te kunnen maken met een format dat dichtbij de Rotterdammer staat. Ik hoop eveneens eraan te kunnen bijdragen om OPEN Rotterdam in het Rotterdamse publieke bestel te houden.”