Bewoners beginnen eigen meetnet voor luchtkwaliteit in Hillegersberg-Schiebroek

‘Als de gemeente niet meet, gaan we zelf in de gaten hoe de luchtkwaliteit in de wijk is’’, zo dachten de Hillegersbergers. In meer dan 30 tuinen hebben zij nu fijnstofmeters geplaatst. Maandag wordt het ‘Luchtmeetnet Hillegersberg Schiebroek’ dan echt in gebruik genomen.

Tot nu toe waren er geen meetpunten in de wijk. De kwaliteit van de lucht werd dus bepaald aan de hand van globale inschattingen en rekenmodellen. Maar bewoners maken zich zorgen om de aanleg van de A16 en uitbreiding van het vliegveld, daarom willen ze de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd meten.

Ze vroegen subsidie aan om op dertig plekken in de wijk fijnstofmeters te plaatsen en op 16 plekken wordt ook stikstof gemeten. Meer dan genoeg mensen wilden een meetapparaat in de tuin: er kwamen maar liefst 120 reacties. Ook het Kleiwegkwartier en Terbregge doen inmiddels mee.

De meetapparaten in de tuintjes meten iedere minuut het gehalte fijnstof. Fijnstof is een verzamelbegrip voor de zwevende deeltjes in de lucht, kleiner dan 2,5 micrometer (PM 2,5), die schadelijk zijn voor de luchtwegen en gezondheid. Ook op stikstof (NO2) wordt iedere 4 weken gemeten met Palmesbuisjes, in samenwerking met DCMR. Dat zijn kleine plastic buisjes met een chemisch actieve stof die de concentratie stikstofdioxide bepalen, afkomstig van autoverkeer.

Maandagavond 5 maart wordt het luchtmeetnet officieel geopend, tijdens een bijeenkomst in de Stadswinkel aan de Argonautenweg.

Foto: Bewonersorganisatie HiS

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat