Bewoners Pompenburgflat protesteren tegen sloopplannen sociale huurwoningen

Bewoners van de sociale huurwoningen in het wooncomplex aan de Pompenburg hebben donderdag geprotesteerd tegen de mogelijke sloopplannen. De flat bij het Hofplein moet waarschijnlijk wijken voor drie woontorens waarvan een maar liefst 250 meter hoog wordt.

Gemeente Rotterdam heeft samen met woningcorporatie Havensteder en ontwikkelaar Red Company aan de tafel gezeten voor het herontwikkelingsproject RISE waarbij onder meer de betreffende woningen aan de Pompenburg tegen de vlakte moeten. Het plan is om de Pompenburgflat in etappes af te breken: eerst de ene helft en vervolgens de andere. Het afbreken van iedere helft en het terugbouwen van een toren op dezelfde plaats, gaat ongeveer drie jaar per kant in beslag nemen. De huidige bewoners krijgen in die periode een vervangende woning en kunnen vervolgens terugkeren naar de nieuwe flats.

Boosheid en onbegrip
De sloop in etappes zorgt voor veel onrust bij de huidige bewoners. “Het is niet alleen dat je twee keer moet verhuizen, je kunt ook geen nieuwe woontoren neerzetten zonder geluid. Op deze manier zit je jaren in het stof en lawaai”, zegt Marianne Kuijpers van Bewonerscommissie behoud Pompenburg. De bewoners vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat ze niet zijn betrokken bij de besluitvorming; “We hebben het in de krant moeten lezen”.

Dit terwijl wethouder Bas Kurvers, met het oog op de recente sloop van sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt, juist onlangs heeft toegezegd niet meer te slopen zonder overleg. De bewoners hopen dat de protestactie gehoord wordt bij de gemeente en dat ze alsnog uitgenodigd worden voor een gesprek.