Bewoners vol ideeën over plannen rondom Alexanderkerk

De eerste plannen voor het gebied rondom de Alexanderkerk in de wijk Lageland in Prins Alexander spraken van flat met elf verdiepingen en het slopen en herbouwen van de kerk. Ook spraken ze over nog een aantal andere ontwikkelingen. Vooral de hoogbouw stuitte op veel bezwaren vanuit de wijk.

Afgelopen weekend is er in de Alexanderkerk een brainstormsessie gehouden met een aantal bewoners, de aannemer, projectontwikkelaar en de gemeente Rotterdam. Daarbij konden bewoners hun ideeën laten horen en meepraten over de plannen. Duidelijk was dat bewoners rondom de Alexanderkerk trots zijn op hun wijk, dat zij hoogbouw prima vinden mits het niet hoger wordt dan vier verdiepingen en dat de meningen verdeeld zijn over het puntdak van de kerk: moet dat nu wel of niet behouden blijven?

Na deze bijeenkomst zijn alle ideeën verzameld en op papier gezet en deze zullen worden meegenomen in de verdere planvorming. In het najaar zal het plan voor de wijk rond zijn. Kijk mee met het verslag van onze MORE reporter.