Bewonerscomité publiceert visie over realisatie Feyenoord City

Het bewonerscomité Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV) heeft deze week haar visie gepubliceerd over de plannen van Feyenoord om, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, direct naast woonwijk de Veranda een nieuw voetbalstadion te bouwen.

De maatschappelijke en financiële risico’s die zijn verbonden aan de realisatie van Feyenoord City komen in de visie naar voren. De zorgen en belangen van de Veranda bewoners staan hierbij centraal. 


SWV zet in op de totstandkoming van een nieuwe gebiedsvisie met een breder draagvlak dan nu het geval is. “Alle partijen moeten hierbij worden betrokken. De gemeente zou meer de regie moeten nemen bij de plannen rond Feyenoord City. Het maatschappelijk belang staat voorop.”, aldus de woordvoerder het bewonerscomité.

De wens van de bewoners is dat het gehele projectplan van Feyenoord City in één keer wordt uitgevoerd. Hiermee moet worden voorkomen dat de wijk achterblijft met een half uitgevoerde gebiedsontwikkeling. Met schade en overlast tijdens de bouwfase moet rekening worden gehouden.

Daarnaast uiten bewoners hun zorgen over de gevolgen voor de mobiliteit op wedstrijddagen. De SWV vindt dat er bij de huidige plannen extra investeringen nodig zijn in het Openbaar Vervoer om een goede mobiliteit te waarborgen.

Ook moet er aandacht komen voor de veiligheidssituatie in de Veranda. De wijk is volgens bewoners nu al druk en rommelig, dit zal door de realisatie van Feyenoord City alleen maar toenemen. Hierdoor vragen zij om meer toezicht en handhaving.

Tenslotte zet de SWV in op een leefbare woonsituatie. Het nieuwe Feyenoordstadion mag volgens de bewoners geen grauwe betonbak worden. Groenverzoeningen in de wijk zijn essentieel voor de leefbaarheid. Tevens moet geluidsoverlast worden beperkt.

SWV is een bewonersorganisatie die opkomt voor de belangen van de bewoners van het Verandagebied rondom de komst van Feyenoord City en het nieuwe stadion. De SWV is opgericht omdat veel bewoners zich als direct belanghebbenden onvoldoende betrokken voelden bij de ontwikkeling van de plannen. De SWV bestaat uit 20 actieve leden en heeft de steun van meer dan 200 Verandabewoners.