Boekenmagazijn Zestienhoven biedt leerwerkplek

Sinds september 2015 werken het Albeda College en de Rotterdamse bieb samen in het leerwerkbedrijf Warehouse Bibliotheek Rotterdam. 15 stagiairs MBO Logistiek & Vervoer niveau 2 banen zich een weg door een gigantisch magazijn met 160.000 boeken. Op de werkvloer komen praktijk en theorie samen.