Buurtbewoners winkelcentrum Ambachtsplein zijn toenemende leegstand zat: ‘Eén ellende is het’

Ondanks jarenlange plannen voor een omvangrijke verbouwing van het winkelcentrum op Ambachtsplein in Rotterdam-Zevenkamp, blijft de leegstand toenemen. De buurt is klaar met ‘loze beloften’ en organiseert daarom een buurtbijeenkomst, waar de gemeente haar plannen kan presenteren. De gepresenteerde plannen leiden  tot veel onbegrip en frustratie.   “Vanaf 2013 lopen er al plannen om het op te trekken, maar het komt niet los”, hekelt wijkraadslid Peter van Weel.

Tijdens de bijeenkomst, die op 21 februari gehouden is, liepen de emoties hoog op. “Dat waren de heren die door de gemeente werden gezonden als de godenzonen, die kwamen voor de regio Alexander met 17 miljoen euro in de zak. We hebben drie bomen gekregen! Drie f****** bomen!”, roept een buurtbewoner. Een andere mevrouw vult aan: “Wij zijn het afvoerputje van Prins Alexander en zo voel ik dat echt. Ik word er echt ziek van!”

Gerben Bootlink vertegenwoordigde de gemeente Rotterdam deze avond en incasseerde de kritiek. “Wij hopen dit voorjaar er nog uit te komen met de ontwikkelende partij. Dan kunnen we ook weer reguliere procedures volgen om tot planontwikkeling te komen en dan valt er ook meer te communiceren.”

Orange Capital verhuurt het pand waar het winkelcentrum zich huisvestigt, maar is niet op komen dagen op de wijkbijeenkomst. Wel volgt een reactie via mail. ”We begrijpen de frustratie van de bewoners. Er is gezorgd voor tijdelijke invulling en we zijn in gesprek met een supermarkt die 1800 vierkante meter kan overnemen, maar daar hoort een stuk grond bij dat nu nog van de gemeente is. Daarom wordt nu ook een deel bewust leeg gehouden voor deze verbouwing. De gesprekken met de gemeente gaan goed en zijn gaande. We denken binnen drie maanden meer duidelijkheid te kunnen geven. Want we geloven in de ontwikkeling van deze buurt.“

Ondertussen heeft de provincie Zuid-Holland bekendgemaakt dat er een budget van 500.000 euro is om winkels en winkelcentra in de regio op te knappen. Dit volgens een ‘wie als eerst komt, wie als eerst maalt’-beleid, waarbij elk centrum maximaal 20.000 euro kan opeisen.