Cameratoezicht op Berkelplein in Kralingen na schietpartij

De gemeente heeft deze week een tijdelijke veiligheidscamera geplaatst op het Berkelplein. De vraag of er een camera moet komen op het plein hangt al even in de lucht. De bewoners klagen al geruime tijd over overlast op en rondom het plein. Een schietpartij onder jongeren, afgelopen zondag, was de druppel die de emmer deed overlopen.

De plaatsing van de camera roept vragen op. Waarom is de camera geplaatst? Is het geen inbreuk op de privacy van de omwonenden? Hoelang blijft de camera staan? Zijn de bewoners van te voren geïnformeerd? De gemeente zegt hierover het volgende: ‘De reden dat de camera geplaatst is, is de schietpartij op het Berkelplein van zondagnacht. Bovendien is er al langere tijd sprake van overlast. Bewoners hebben hier hun zorgen over geuit en enkelen hebben ook aangegeven graag een camera te willen’, aldus Saskia Pessy, communicatie Veiligheid. ‘Na een dergelijk incident kan en mag kortstondig door de politie een mobiele camera geplaatst worden om toe te zien op de openbare orde en zo de rust terug te laten keren in het gebied’.

De camera zal hoogstwaarschijnlijk enkele weken blijven staan. ‘Het is echt kortstondige inzet. Er is bij plaatsing politie aanwezig om bewoners te informeren. Er is ook een inloop op het plein georganiseerd. Dit is middels de socials van de wijk en middels het wijknetwerk gecommuniceerd’, vertelt Saskia Pessy. De camera legt enkel de buitenruimte vast. Er wordt niet naar binnen gekeken, verzekert zij ons.

De camera is geplaatst om bij te dragen aan de opsporingszaak en om het veiligheidsgevoel van de bewoners te verhogen. Enkel de politie kan de beelden inzien en veiligstellen.