Carriere startgaranties voor Pabo studenten Rotterdam Zuid

Rotterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs hebben een afspraak gemaakt met de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de roc’s Albeda en Zadkine dat honderd jongeren uit Rotterdam Zuid een carrière startgarantie krijgen als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie Rotterdamse pabo’s en deze met succes afronden.

Ron Bormans, voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam en een van de initiatiefnemers vertelt op onderwijs010.nl: “Op de pabo’s maken we ons grote zorgen over de instroom van nieuwe studenten. De instroom is te gering en te weinig divers. En daarom is het fantastisch dat deze voor het NPRZ belangrijke schoolbesturen van Rotterdam Zuid deze carrière startgaranties ter beschikking stellen.”

In de onderwijssector is er de afgelopen tijd een daling van de instroom op de lerarenopleidingen basisonderwijs als gevolg van strengere toelatingseisen. Dit zou kunnen leiden tot een tekort aan leerkrachten. De afspraak die nu is gemaakt, moet als oplossing voor dit probleem zorgen. Wethouder Hugo de Jonge: ”Het is mooi dat de Rotterdamse onderwijsinstellingen snel met een goede oplossing zijn gekomen voor een probleem waar we de komende jaren veel last van gaan krijgen. Ik denk dat meer schoolbesturen in Rotterdam en in de regio hierin geïnteresseerd zullen zijn.”

Een intensievere samenwerking tussen de onderwijsinstellingen moet er dus voor zorgen dat er genoeg gekwalificeerde leerkrachten komen. Ook wordt er gewerkt aan een betere balans in man/vrouw, onderwijsachtergrond en etniciteit onder leerkrachten.

De schoolbesturen in het primair onderwijs geven de garantie dat vanaf schooljaar 2017/2018 elk jaar 100 pabo-studenten van Rotterdam Zuid, na hun studie zeker zijn van werk bij een van de aangesloten scholen op Zuid.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat