CityLab010: Dromers, Denkers en Doeners van RotterdamCityLab010: Dromers, Denkers en Doeners van Rotterdam

In de serie ‘CityLab010: Dromers, Denkers en Doeners van Rotterdam,’ verdiepen we ons in  toffe en innovatieve projecten in de stad. We volgen verschillende initiatiefnemers op de voet en gaan op zoek naar de motivatie en de passie achter deze mensen. Hoe bouwen zij mee aan de stad van morgen?

<p>De projecten die we in beeld brengen worden grotendeels of gedeeltelijk gesteund door CityLab010. Dat gebeurt vaak niet alleen in de vorm van een financi&euml;le bijdrage maar ook middels het delen van kennis, het verstrekken van advies en het bieden van een netwerk.&nbsp;Iedereen in Rotterdam kan een plan indienen bij CityLab010. Belangrijk is daarbij altijd; het innovatieve karakter en de maatschappelijke relevantie van een plan.<br /><br /><em><strong>Aflevering 10</strong></em><br /> Uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof, roet en stikstofdioxide zijn sinds jaar en dag, of in ieder geval sinds de weg bestaat, een doorn in het oog van vele Rotterdammers die gebruik maken van of in de buurt wonen van de &lsquo;s Gravendijkwal. Na vele bewonersinitiatieven en pogingen van de gemeente om samen een oplossing te zoeken om dit probleem rigoureus in te dammen en terug te dringen, komt het team achter de &lsquo;s Gravendijkwasstraat met een hoopvol initiatief, dat momenteel al door middel van een &nbsp;prototype op de &lsquo;s Gravendijkwal uitgetest wordt.</p>
<div dir=”ltr”>Middels een watervernevelingssysteem proberen Robbert en zijn team, de schadelijke deeltjes te vangen en neer te laten slaan op het wegdek zodat deze kunnen worden afgevoerd via het riool in plaats van via onze luchtwegen.</div>
<div dir=”ltr”><br />Initiatiefnemer Robbert de Vrieze neemt ons mee naar de &lsquo;s Gravendijkwal en laat ons zien hoe het systeem in elkaar zit, hoe het werkt en vertelt ons hoe hij zich als maatschappelijk betrokken industrieel ontwerper inzet om deze problematiek en het effect daarvan op onze gezondheid, aan te pakken.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/02V1GgVPc00″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe></div>
<div><br />In deze aflevering van CityLab010 is er ook aandacht voor het Schommelpark.&nbsp;Voor alles is er een juiste tijd en plek zegt men. Dat is zeker het geval bij het initiatief; het Schommelpark. Dit initiatief werd namelijk geboren toen architect Arman Akdogan en kunstenaar Eddy Kaijser door het plein dat grenst aan hun beider kantoor op een willekeurige middag samen op het idee kwamen dat het wel heel gaaf zou zijn om middels enorme schommels jong en oud wat dichter bij elkaar te brengen.
<div dir=”ltr”>&nbsp;<br />Dat idee werd in eerste instantie getriggerd door het toch ietwat saaie kerkplein, waar veel mensen overheen lopen maar waar als er niets georganiseerd wordt op het stadspodium niet zoveel gebeurd. En dat terwijl het plein bewezen veel potentie heeft om mensen bij elkaar te brengen.</div>
<div dir=”ltr”>&nbsp;<br />Volgens Eddy en Arman zouden een schommelpark met unieke en uiteenlopende schommels uitermate geschikt zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het zijn immers niet alleen jonge kinderen die van schommelen houden. Voor ouders, ouderen en iedereen die eigenlijk niet meer in de kinder categorie valt kan het namelijk heel erg prettig zijn om ook een beetje in actie te kunnen komen, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Door bovendien het ontwerp en de opstelling van het geheel zodanig op de functionaliteit en het doel af te stemmen kom je dan al gauw tot een cirkel waarin men met elkaar interacteert en tegelijk lekker kan schommelen.</div>
<div dir=”ltr”>&nbsp;<br />Met een locatie voor het project is het duo nog druk bezig, maar dat het er komt, staat als een paal boven water. Met de heren waaien we alvast wat uit terwijl ze ons meer over het plan vertellen.</div>
<div>&nbsp;&nbsp;</div>
</div>
<p><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/Afv-vQh-HJk” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em>Aflevering 9<br /></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong> Bewegingsbeperking speelt een grote rol bij bijvoorbeeld Parkinson, MS en reuma.&nbsp;Gangbare bewegingen als lopen, iets uit het keukenkastje pakken of schrijven raken &nbsp;door voorgenoemde aandoeningen steeds meer verstoord naarmate de ziekte verergerd. &nbsp;In het dagelijks leven zorgt dat steeds meer voor beperkingen en voor de afname van de kwaliteit van leven.<br /><br /></p>
<div dir=”ltr”>Voormalig directeur van een dansproductiehuis in Tilburg, Marc Vlemmickx, besloot na het horen van zijn diagnose Parkinson, het slechte nieuws om te zetten in iets positiefs. Met verschillende dansprogramma&rsquo;s, die kennis en ervaring op het gebied van moderne dans, klassieke ballet en fysiotherapie combineren, maakt hij al voor vele Rotterdammers met bewegingsbeperking problemen, het verschil. In de Hofbogen, de ruimte waar zijn dansprogramma&rsquo;s plaatsvinden, vertelt hij ons over Dance for Health, de positieve effecten ervan en vooral hoe hij het programma verder wil verbeteren met behulp van CityLab010.&nbsp;<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/XSEaeEOZeuA” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><strong><strong><strong><strong><strong><strong><br /><br /></strong></strong></strong></strong></strong></strong>In deze aflevering van CityLab010 staat ook het initiatief TALKX centraal.&nbsp;Onderwijs verbeteren door kinderen een stem te geven en hen te vragen hoe zij het onderwijs beleven. Anke Langemuur en Leander de Rooij brengen het in de praktijk met het initiatief TALKX. Op de Emmausschool ontwikkelen ze deze duurzame lesmethode voor de groepen 5 t/m 8. Het doel is daarbij om kinderen te leren hoe ze hun individuele belevingswereld kunnen verwoorden en hoe ze dit het beste kunnen overbrengen op andere kinderen en volwassenen.<br /><br />
<div dir=”ltr”>Deze methodiek is daarom niet alleen geschikt voor reeds schoolgaande kinderen maar ook voor kinderen die net in Nederland wonen. Zo leren ze niet alleen letterlijk de taal, maar leren ze tegelijkertijd hoe je taal als krachtig communicatiemiddel kan gebruiken. Met die kennis en kunde van helder communiceren op zak kun je taal inzetten als middel om elkaar beter te begrijpen, wat bijdraagt aan maatschappelijke verbinding. &nbsp;</div>
<div dir=”ltr”>&nbsp;<br />Leander de Rooij helpt de kinderen om hun belevenissen voor zowel henzelf als hun omgeving inzichtelijk te maken, ze te onderzoeken, ze op papier te zetten en ze uiteindelijk te kunnen presenteren aan leeftijdsgenoten maar ook aan hun ouders en eventueel zelf een veel groter publiek.</div>
<div dir=”ltr”>&nbsp;</div>
<span id=”docs-internal-guid-877bdd45-2a46-46f4-7a8b-ad133b4322a6″><span id=”docs-internal-guid-24b5a59e-2a47-1f38-91e6-537157b5be67″>Kijk mee hoe twee leerlingen van de Emmausschool toeleven naar het moment dat ze de wethouder van onderwijs, jeugd en zorg in Rotterdam, Hugo de Jonge, mogen toespreken en mogen aangeven waar zij verbeteringen zien in het huidige Rotterdamse onderwijs, tijdens de start van de onderwijsweek in Rotterdam, tevens dit jaar onderwijsstad van het jaar.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/1Xpmw8Nm_Ww” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /></span></span></div>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><em><br />Aflevering</em> 8<br /></strong></strong></strong></strong></strong> Rotterdam is een geweldige stad met veel diversiteit. Die diversiteit is een groot goed. Dit grote goed en de rijkdom aan kennis en ervaring die daaruit voortvloeit, moet volgens Karim Amghar gebruikt worden in positieve zin. </p>
<div dir=”ltr”>Door lesmateriaal, educatieve clips, foto’s en film in een e-learning omgeving te ontwikkelen, wil hij samen met zijn collega&rsquo;s van &lsquo;Wij Wijs,&rsquo; het gesprek op school, op straat en thuis op gang brengen, ondersteunen en faciliteren. Vaak zijn de gebeurtenissen in het nieuws, waaronder radicalisering, aanleiding om het gesprek om allerlei manieren uit de weg te gaan, simpelweg omdat men niet goed weet wat wel of niet te zeggen of er gewoonweg niet over wil praten.</div>
<div dir=”ltr”><br />Maar.. dat vergroot de maatschappelijke afstand tot elkaar. Karim ziet liever dat we de dialoog met elkaar aangaan en een belangrijk startpunt is het Rotterdamse onderwijs. Zijn e-learning module zal het onder andere makkelijker moeten maken voor docenten en studenten om met elkaar in gesprek te gaan op een veilige en respectvolle manier. &nbsp;</div>
<div dir=”ltr”>&nbsp;</div>
<p><span id=”docs-internal-guid-d71664f0-068d-e54e-4bec-e65624469992″>Aan de hand van een gezellige voetbalwedstrijd op zaterdagochtend illustreert Karim ons hoe zijn methodes werken.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/cZX2kJoQPJs” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /></span> <br />Een ander initiatief is Recycled Park. Plastic zwerfvuil hoort volgens Ramon Knoester niet in de stadshavens. Daarom&nbsp;realiseert hij met behulp van talloze vrijwilligers en zijn eigen team, een opvangsysteem om zwerfvuil structureel op te vangen.<br /> <br />Elke zaterdag gaat er een groep vrijwilligers, in verschillende waterrijke gebieden van Rotterdam; &lsquo;plastic vissen.&rsquo; Met netjes, grijpers en handschoenen halen ze het plastic van de kades om te zorgen dat ons stadswater niet verder vervuilt en om het plastic te kunnen hergebruiken.<br /> <br />&lsquo;Een belangrijke en dankbare klus,&rsquo; aldus Eveline van Wanrooij die we in haar hoedanigheid als vrijwilliger voor Recycled Park spreken, aan de kade pal naast de Erasmusbrug.<br /> <br /><span id=”docs-internal-guid-2a4ca809-0688-bbf7-43ab-1d0906cdd9f0″>Initiatiefnemer Ramon, neemt OPEN Rotterdam in het volgende filmpje mee langs de kades van de Maashaven om plastic te vissen, en vertelt ons tegelijkertijd hoe dit initiatief tot stand is gekomen en wat de toegevoegde waarde van zijn initiatief is voor Rotterdam en onze stadshavens.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/2qSCH-axnso” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe></span><strong><strong><strong><span id=”docs-internal-guid-2a4ca809-0688-bbf7-43ab-1d0906cdd9f0″></span><br /><br /></strong></strong><em>Aflevering 7</em></strong><em><br /></em>Ebami Tom is behalve zijn werk als architect tevens druk bezig om de wijk waar hij zelf in opgroeide een extra duwtje in de goede richting te geven. Hij weet als geen ander hoe het is om klaar te zijn met je studie en gewoon lekker aan de slag te willen met datgene waar je voor gestudeerd hebt. Alleen blijkt dat lang niet zo makkelijk als je daar grote productiefaciliteiten voor nodig hebt en die zijn praktisch onbetaalbaar als starter op de arbeidsmarkt.<strong><strong><strong><em><br /></em></strong></strong></strong><br />Met 5 fair Design Labs probeert hij daar verandering in te brengen op een innovatieve en eerlijke manier, waarbij hij tevens probeert werkgelegenheid te cre&euml;ren, en de mensen juist daar in te zetten waar ze met hun kwaliteiten en talenten het verschil kunnen maken. Ebami stelt ons voor aan Anthony en Christien die beiden ieder een eigen unieke bijdrage leveren aan dit initiatief.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/-R9fdAG6Bh8″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /> Tim van Koolwijk maakte een aantal jaar geleden tijdens zijn vakantie met zijn vrouw Sharon-Dewi, in Indonesi&euml; kennis met een bijzonder micro organisme; Spirulina. Hij kweekt en oogst deze bijzonder voedzame microalg in het voormalige Tropicana gebouw, ofwel het huidige Bluecity010. <br /> Spirulina is een zeer geconcentreerde bron van eiwitten en is in zijn puurste vorm geur en smaakloos. Spirulina werd bijvoorbeeld al door NASA ingezet voor gebruik in de ruimte. Doordat het in zeer kleine hoeveelheden zo ontzettend voedzaam is zou dit bijzondere groene micro organisme wel eens het verschil kunnen gaan maken voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte of anderszins beperkt zijn in hun voedselinname of dieet. <br /><br /> Tim en Sharon-Dewi leggen ons uit wat Spirulina precies is, maar vooral ook hoe hij de productie hiervan met behulp van Citylab010 hoopt te optimaliseren, waarom dit goed is voor Rotterdam, ons mileu maar vooral ook wat dit voor Rotterdam en haar inwoners zou kunnen betekenen.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/saU44AC8FPo” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /> <strong><strong><em>Aflevering 6</em></strong></strong><br />CityLab010 is weer volop aan het bouwen. Net als voor de zomer willen we ontzettend graag weten waar de dromers, denkers en doeners van Rotterdam precies mee bezig zijn. Hoe bouwen we samen verder aan de stad van morgen? Een deel van hen is al hard op weg en heeft zich verzameld op de Innovatieparade van CityLab010 in BIRD.<br /><br />OPEN Rotterdam was erbij en sprak wethouder Adriaan Visser, die de plannenmakers enthousiast toespreekt en motiveert. Daarnaast heeft CityLab010 ook talloze partners die plannenmakers op weg of verder helpen bij hun visie op het gebied van innovatie in Rotterdam.<br /><br />De sfeer zat er goed in, en hoe kan dat ook anders in BIRD, kijk mee naar het verslag en laat je inspireren! Voor de onderwerpen Een schone mooie stad, Veilige Stad en Iedereen aan het werk is nog ruim een half miljoen aan subsidie te vergeven. Dus dien jouw plan in voor 31 oktober kan je namelijk nog je plan indienen voor deze ronde. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/Tq7MS_YFdzo” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /> Marianne Ploegmakers is sportonderneemster in hart en nieren. Een dag niet bewogen is voor haar een dag niet geleefd. Met die instelling en door goed om zich heen te kijken helpt ze andere Rotterdammers fitter te worden en fit te blijven. Ze gebruikt namelijk haar eigen buurt en datgene wat de stad aan attributen te bieden heeft voor een full body workout in groepsverband.<br /> <span id=”docs-internal-guid-01612833-c2ba-6c85-a1ec-8fed2b8b68ab”><span id=”docs-internal-guid-a03906fe-c2bc-66b6-ee20-6ca11d2dfdfc”>Omdat ze iedereen zo&rsquo;n workout gunt, ontwikkelde ze haar initiatief Rotterdam Trimt. Zo kunnen andere Rotterdammers of bezoekers van onze stad, zowel alleen als in groepsverband door middel van een diversiteit aan routes door verschillende delen van Rotterdam ook fit blijven in hun eigen buurt, simpelweg door gebruik te maken van een app. Kijk mee en laat je inspireren om al sportend je eigen buurt beter te leren kennen. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/aHNR8M8FANg” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe></span></span><br /><br /><br /><strong><em>Aflevering 5<br /></em></strong>Het kenniscentrum voor Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam zet zich met het project Flow, onder andere in om kinderen die sociaal en communicatief minder sterk zijn te helpen bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. In samenwerking met onder andere YipYip ontwikkelden ze daarom een serious game, waarbij kinderen op een leuke en aantrekkelijke manier om leren gaan met situaties die typisch zijn voor de overgang naar de middelbare school. Patricia Vuijk en Paul Bierhaus vertellen hoe dat zo is ontstaan en vooral ook hoe je dat uiteindelijk nu ontwikkeld zo&rsquo;n game…<br /> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/PePckHce_9U” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /> Na het zoveelste hoopje broodafval op straat, was voor Angelique van de Venne de maat vol. Zij vond dat er zo snel mogelijk een positieve oplossing moest komen voor al het rondslingerende brood op straat en in ons afval. Naast dat het om meerdere redenen ontzettend zonde is om brood weg te gooien, weten weinig mensen dat brood tevens als grondstof kan dienen voor duurzame energie. Door een aantal natuurlijke chemische processen onder de juiste omstandigheden te laten plaatsvinden kun je biogas opwekken waar je bijvoorbeeld weer nieuw brood mee kan bakken. &nbsp;<br /> <span id=”docs-internal-guid-b9bc59ce-70d7-ef40-ecc1-f55d9d5b1656″><span id=”docs-internal-guid-14a8314c-70da-48e4-a6cc-fc5d3cb88995″><br />Met deze kennis in pacht verzamelde Angelique een team om zich heen en ging aan de slag. Broodnodig010 is daarvan het resultaat. Lopend door haar eigen wijk neemt Angelique ons mee naar de twee eerste broodbakken in de wijk.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/pabzg5hLb-c” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe></span></span><strong><em><br /><br />Aflevering</em><em> 4</em></strong><br />Ook Delfshaven heeft nu eindelijk een hockeyclub! Hockeyclub Delfhaven is sinds 2015 gestart met het aanbieden van hockeylessen in gymzalen en andere geschikte locaties in Rotterdam West. Het initiatief is door het gebied en haar bewoners met open armen ontvangen en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de wijken in Rotterdam West. Het aanbod van sportverenigingen in Delfshaven is namelijk laag en dat geldt waarschijnlijk deels daardoor ook voor de sportparticipatie. Deze vereniging hoopt daar verandering in te brengen en wil een vereniging zijn van en voor de wijk. &nbsp;<br /><br />Tijdens het matrozentoernooi leren we deze piepjonge, maar ambitieuze vereniging alvast een beetje beter kennen. We volgen Annemiek van Wegen – Delhaas als &eacute;&eacute;n van de initiatiefnemers, en maken kennis met een fris jong talentje uit de wijk. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/29xXoPCrrqU” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /> In een grote loods aan de Keilewerf heeft de Pixelbar Hackerspace zijn thuisbasis gevonden. Het is de allereerste Hackerspace in Rotterdam, en dat werd tijd, aldus &eacute;&eacute;n van de initiatiefnemers, David van Leeuwen. We spreken hem in de drukte van de opbouw van hun nieuwe stekkie in het Vierhavengebied. Samen met een aantal anderen, besloot David een plek te cre&euml;ren in Rotterdam waar mensen met interesse op het gebied van technologie, kunst en innovatie samen kunnen komen en met elkaar kunnen sparren, van elkaar kunnen leren en vooral samen aan projecten kunnen werken. De Hacker community in Rotterdam is bovendien bijzonder groot. De heren achter de Pixelbar kunnen dan ook niet wachten om de Rotterdamse Hackercommunity wereldwijd op de kaart te zetten middels de Pixelbar. &nbsp;&nbsp;<br /><br /> <span id=”docs-internal-guid-679ed19b-4d96-8c91-04f1-bb67d2518811″><span id=”docs-internal-guid-af7e1425-4d9a-9bab-21ae-1d655eb09a17″>De initiatiefnemers achter de pixelbar zien de hacker community zelf als een community van mensen met verschillende intenties. Hacken kan namelijk ondanks de negatieve associaties die mensen er soms mee hebben, op vele positieve manieren worden ingezet. De Pixelbar hoopt dat ze Rotterdam en uiteindelijk heel Nederland op een duurzame manier economisch vooruit kunnen helpen. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/WgBlYWxL_Ho” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe></span></span><br /><br /><em><em><em><strong>Aflevering 3<br /></strong></em></em></em>Op de West-Kruiskade maken we kennis met de Stage Alliantie, een initiatief dat sinds Februari officieel is gelanceerd. Het project is voortgekomen vanuit het project &lsquo;Werk aan de kade.&rsquo; &nbsp;Richard de Boer en Alice Fortes zijn de drijvende krachten achter beide projecten.<br /><em><em><em><strong><br /></strong></em></em></em> Met een groot hart voor West, een berg charisma en vooral een duidelijke toekomstvisie voor de volgende generatie, zetten zij zich in voor jongeren die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door het inzetten van hun netwerk en het delen van hun eigen ervaring proberen ze ondernemers en scholieren aan elkaar te koppelen. Het gaat daarbij in eerste instantie om een stageplek, maar soms ook om een baan. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/vOeokeoQdPs” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /> Citylab010 luidt haar tweede levensjaar in. Maar wie zitten er eigenlijk achter de deze organisatie en wat is Citylab010 nu eigenlijk precies? <br /> In het NRC op de Witte de With proberen we daar achter te komen. Naast een beetje sfeerproeven maken we kennis met twee gezichten achter Citylab010; Rob van den Bos en Liesbeth Werleman. Zij nemen ons mee tijdens de offici&euml;le lancering van Citylab 2016. Deze lancering markeert meteen ook de opening van een nieuw termijn waarin je jouw innovatieve plan voor de stad kunt indienen. <br /><br /> Om dat proces zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen hebben ze het afgelopen jaar niet bepaald stil gezeten bij Citylab010. De website en huisstijl zijn namelijk compleet vernieuwd om het de dromers, denkers en doeners van onze stad zo makkelijk mogelijk te maken mee te bouwen aan de stad van morgen. <br /> <br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/gNkyjvTZC-Q” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><em><em><strong><br /><br />Aflevering 2<br /></strong></em></em>We volgen Shurdon Faneyte tijdens de voorbereidingen van het lanceringsevenement rondom zijn project; de BMX fietsschool. In dit project richt hij zich op verkeerseducatie van basisschoolleerlingen in groep 4 t/m groep 8. Met zijn project de BMX Fietsschool heeft Shurdon, zijn passie voor de BMX sport omgezet in een aanvulling op de huidige verkeerseducatie lessen op basisscholen. Daar is momenteel namelijk nog weinig ruimte voor praktische implementatie van de theorie achter verkeersveiligheid. Op de BMX Fietsschool worden behendigheidslessen gegeven waarbij de focus ligt op zaken als: het reactievermogen, balans, het veilig nemen van scherpe bochten naar links en rechts en natuurlijk veilig manoeuvreren. <br /> <span id=”docs-internal-guid-8d1d6c50-0a02-3144-6b57-532ea4b74de7″>In principe start het project medio Mei 2016, op 4 basisscholen in Rdam Zuid, namelijk: de Wissel, de Klipper, de Pijler, en de Nieuwe Haven. De lessen worden in eerste instantie gegeven tijdens de gymlesuren op school. Na school is er dan tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de BMX fietsvereniging. In het Hef park zijn ge&iuml;nteresseerde jongeren vanaf eind April elke woensdag vanaf 13.00uur welkom om mee te fietsen en zich verder te ontwikkelen op het gebied van het BMX&rsquo;en.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/gufp5LZv0vw” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /></span>In deze aflevering gaan we ook langs bij Band op Spanning.&nbsp;Ook ondernemende mensen met innovatieve idee&euml;n voor Rotterdam, die zelf niet uit Rotterdam komen zijn welkom om mee te bouwen aan onze stad van morgen. In Nieuwegein maken we kennis met Laurens Drogendijk, de man achter &lsquo;Band op Spanning.&rsquo; Door je banden op de juiste spanning op te pompen, verbruik minder vermogen en daardoor minder benzine. Daarnaast zorg je voor minder uitstoot van schadelijke stoffen. Dat is dus een dubbele besparing zowel op het gebied van vervuiling van ons milieu als op de benzine gerelateerde uitgaven. Met Band op Spanning wil Laurens mensen hier bewust van maken. Dat doet hij niet alleen door middel van voorlichting maar door iedereen tegelijkertijd een makkelijke en lokale optie te geven om je banden ook werkelijk van de juiste spanning te voorzien. Na een proces van het perfectioneren van de ideale pomp staan de pompen op een aantal verschillende locaties in Nederland. Rotterdam wordt echter de eerste stad waarin &nbsp;minstens 15 pompen geplaatst zullen worden. Zo zal er in Rotterdam een grote dichtheid aan pompen ontstaan zodat zoveel mogelijk Rotterdammers er gebruik van kunnen maken.<br /><br /> In dit item maken we niet alleen kennis met Band op Spanning maar dus ook met de initiatiefnemer hierachter. Bovendien ontdekken we ook hoe hij het belang van een juiste bandenspanning inzet om op maatschappelijk niveau anderen te helpen om de arbeidsmarkt weer te betreden. <br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/kmASDFwhe_4″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><em><strong><br />Aflev</strong><strong>ering</strong><strong> 1</strong></em><br /> Het zal geen Rotterdammer ontgaan zijn, op woensdag 16 Maart, op Nationale Bomendag is &eacute;&eacute;n van de meest fascinerende drijvende projecten van Rotterdam gelanceerd: Dobberend Bos. De drijvende nieuwe attractie trekt nu al wereldwijd aandacht.<br /> <span id=”docs-internal-guid-1c957443-e5dd-80e7-071a-ffb969172891″>In de afsluitende fase van het project nemen we je mee de Rijnhaven op, tijdens de allerlaatste voorbereidingen voor de grote lancering. Door de ogen van hoofdrolspelers Jorge Bakker, Stefanie Hofmeester en Jeroen van Everaert van Mothership, het bedrijf dat dobberend bos realiteit maakte, beleven we de middag waarop de boompjes te water gaan. Daarnaast blikken we samen met Marieke Klein, die vanuit Citylab nauw betrokken is geweest bij het hele traject, terug op deze bijzondere samenwerking. Citylab en Mothership sloegen eind vorig jaar de handen in &eacute;&eacute;n om dit project razendsnel het water op te krijgen. Hoe zo&rsquo;n spannend moment waar maandenlange voorbereiding aan vooraf is gegaan, dan precies in zijn werk gaat, zie in het volgende filmpje.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/90Eb5cRm0s0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /></span>Ook nemen we een kijkje bij de Voedseltuin.&nbsp;De voedseltuin in het vierhavengebied, wordt getransformeerd tot voedselpark. Van oorsprong is de tuin in het leven geroepen om de Voedselbank en de cli&euml;nten van de Voedselbank van verse producten te kunnen voorzien.<br /> Samen met Max de Corte, een van de co&ouml;rdinatoren van het project bekijken we de huidige staat van de tuin en dromen we mee over het park dat het team voor ogen heeft. &nbsp;Max staat er namelijk absoluut niet alleen voor op de tuin. Met collega Tineke van den Burg heeft hij een compleet team van vrijwilligers achter zich, waarvan sommige al jaren lang met plezier, meerdere dagen per week in de tuin werken. <br /> Dat de tuin de vrijwilligers, die al dan niet een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, echt na aan het hart ligt, blijkt als we Yvonne spreken. Ze geeft eerlijk toe dat ze de transformatie naar het park in eerste instantie niet zag zitten. Inmiddels is Yvonne echter ook fan. We spreken haar op de tuin over haar passie voor tuinieren en voor dit stukje landbouwgrond midden in een industrieel Rotterdams havengebied.<br /><br /><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ezH0EvSybiY” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″></iframe><br /><br /></p>
<div>&nbsp;</div>