Claartje ter Hoeven in Studo Erasmus: ‘Wie denkt er aan jou als je baas een algoritme is?’

Uber, Airbnb, Flink, Gorillas & Getir zijn voorbeelden van bedrijven die platformwerk aanbieden. Via deze digitale platformen komen vraag en aanbod van werk bij elkaar. Platformwerkers werken vaak onder erbarmelijke werkomstandigheden. Is het niet de hoogste tijd dat we de platformeconomie aan banden leggen? Claartje ter Hoeven van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences doet hier onderzoek naar en neemt ons mee in de problematische kanten ervan.

Studio Erasmus
Wetenschappers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam over actualiteit en het laatste academische onderzoek in interviews, minicolleges, demonstraties en live muziek: dat is Studio Erasmus. Verrassend, prikkelend, maar altijd academisch verantwoord.

Meer afleveringen van Studio Erasmus zie je hier!