Collectiegebouw Boijmans in Museumpark

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de bouw van een collectiegebouw voor Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark. 

Momenteel bewaart het museum haar kunstwerken in verschillende depots verspreid over de stad. Sinds een aantal jaren voldoen deze depots echter niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van veiligheid en risicobeheersing. Zo werd een deel van de depots afgekeurd vanwege wateroverlast en onvoldoende brandpreventie. Een collectiegebouw pal naast het Boijmans zou er voor zorgen dat de meer dan 100.000 kunstwerken op één centrale plek verzameld worden die aan de richtlijnen van veiligheid voldoet. Een plek waar de collectie daadwerkelijk veilig wordt opgeborgen. Het nieuwe collectiegebouw moet meer worden dan alleen een depot waar het museum haar collectie bewaart. Boijmans wil het werken met de collectie actief zichtbaar maken voor het publiek door restauratiewerkzaamheden via projecties en multimediale voorzieningen te tonen, een samenwerking aan te gaan met particuliere verzamelaars en educatieve programma’s op te zetten waardoor jongeren bewust worden gemaakt van het belang van cultureel erfgoed.

In een open brief naar de gemeenteraad maakten Museumpark-instellingen (onder andere Het Natuurhistorisch Museum, het Chabot Museum en Het Nieuwe Instituut) hun zorg kenbaar over de plannen omtrent het collectiegebouw voor Museum Boijmans van Beuningen. Zij zijn van mening dat “er een proces gestart is dat te snel gaat en daardoor te weinig mogelijkheid biedt voor een inhoudelijke discussie en een goede, op feiten gebaseerde, onderbouwing”. Ze vragen zich onder andere af waarom voor het Museumpark is gekozen voor de bouw van een toekomstig depot en wat voor invloed de komst van dit depot zal hebben op de positionering van de omliggende (kunst)instellingen en de cultuurbegroting. 

Het Museumpark wordt ook gebruikt voor festivals zoals De Parade en de Pleinbioscoop. Voor Rotterdam Festivals, de organisator van enkele van deze events, is het van belang dat de bestaande festivals in de toekomst ook nog in het Museumpark kunnen plaatsvinden. Ook de gemeente hecht hier waarde aan. Rotterdam Festivals zal dan ook worden betrokken in het vervolgtraject voor dit project.

Hoe het collectiegebouw er precies zal uitzien en of het er daadwerkelijk zal komen is nog niet bekend. Vijf geselecteerde architecten hebben schetsontwerpen gemaakt voor dit depot. De ontwerpen zijn tot en met 2 maart 2014 te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. Een beoordelingscommissie van experts maakt eind november 2014 de definitieve keuze voor één ontwerp en eind 2014 neemt de gemeenteraad het definitieve besluit tot realisatie van het gebouw. Het collectiegebouw zou dan in 2017 in het Museumpark moeten verrijzen.