College adviseert Raad OPEN Rotterdam aan te wijzen als Lokale Omroep 2018 – 2023

Het College van B&W van Rotterdam neemt het advies van de adviescommissie over om ook voor de komende vijf jaar OPEN Rotterdam aan te wijzen als de lokale publieke omroep van Rotterdam. Volgens de commissie biedt “de nieuwe partij, te weten SSMR, te weinig meerwaarde en vernieuwing ten opzicht van de huidige lokale omroep. Wat vooral nieuw is in de aanvraag van SSMR is de inzet van radio, maar wij zijn er als commissie niet van overtuigd dat hier door een lokale omroep in Rotterdam een grote meerwaarde mee wordt geboden en in een grote latente behoefte in de stad voorziet, temeer daar RTV Rijnmond een goed radioproduct biedt.”

OPEN Rotterdam is dankbaar voor de erkenning, de steun en het vertrouwen van het College van B&W en hoopt dat de gemeenteraad op deze voordracht een positief advies uitbrengt aan het Commissariaat voor de Media om OPEN Rotterdam aan te wijzen als lokale omroep en hiermee de concessie te verlengen. OPEN Rotterdam hoopt dat het Commissariaat voor de Media bijgaande aanvraag tot aanwijzing als lokale omroep honoreert.

OPEN Rotterdam is sinds 2013 de nieuwe lokale publieke omroep van Rotterdam. Rotterdam heeft met OPEN Rotterdam een trendsetter binnen de publieke taak, omdat OPEN Rotterdam inzet op de hyperlokale nieuwsverhalen van de Rotterdammers zelf en hiermee van toegevoegde waarde aan het bestaande media-aanbod is, de Rotterdammers als makers betrekt als vloggers en mobiele reporters, de nieuwste technieken omarmt en vooral ook omdat diversiteit een belangrijke en bewuste pijler is.
In september 2017 werd OPEN Rotterdam uitgeroepen tot beste lokale omroep van Nederland en won het de award in de categorie Nieuws met de reportagereeks Stem uit de Wijk. OPEN Rotterdam werd reeds tweemaal eerder in 2015 en 2016 genomineerd tot lokale omroep van het jaar.

Basisbudget
Bij de concessieverlening in 2013 gaf de adviescommissie met wijze mensen aan dat een hoger basisbudget nodig is voor een volwaardige lokale omroep. Deze constatering is en wordt onderschreven door zowel NLPO als het Commissariaat. OPEN Rotterdam heeft echter voor een minimaal bedrag van € 542.000 een lokale omroep weten te bouwen, passend bij Rotterdam en van toegevoegde waarde voor het lokaal media-aanbod.
OPEN Rotterdam heeft het daarbij ook nog eens klaargespeeld zich als voorloper te positioneren binnen het publiek mediabestel.

OPEN Rotterdam is blij dat de gemeente onderschrijft dat een grote en bijzondere stad als Rotterdam een eigen stem en geluid nodig heeft in de vorm van een Rotterdamse journalistiek onafhankelijke omroep en dat het hiervoor budget heeft gevonden, alhoewel met een mogelijke korting van 25% t.o.v.  het budget van 2013-2018. Uiteraard blijft OPEN Rotterdam pleiten voor het gelijk houden van het basisbudget van € 542.000, al is dat zelfs landelijk gezien en binnen de G4 het laagste budget. Maar ook met de voorziene korting gaat OPEN Rotterdam vol voor de tweede termijn.

Full swing geëquipeerd
OPEN Rotterdam staat klaar en is in alle opzichten voorbereid en full swing geëquipeerd om komende concessieperiode die journalistiek onafhankelijke, innovatieve, lokale publieke omroep te zijn voor en door alle Rotterdammers, gedragen door de stad en herkenbaar als eigen Rotterdamse nieuwsvoorziening.
 
Raadsvoorstel Vervolgproces aanwijzing l_17bb008556
Bijlage 2 Advies externe commissie
beleidsplan 20182023 OPEN Rotterdam
 

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat