College en avondwinkels willen sluitingstijd verlengen van 1 naar 3 uur ‘s nachts

Goed nieuws voor de Rotterdamse nachtbraker, want als het aan het college ligt zijn de avondwinkels binnenkort tot later open. In oktober vergadert de gemeenteraad hierover. De meeste nachtwinkels in de stad geven aan dat ze wel tot 03.00 uur door zouden willen. Deze wens lijkt nu in vervulling te komen.

Sluiten om 01.00 uur: dat vinden nachtwinkels te vroeg. Uit een enquête van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat nachtwinkels tot minimaal 03.00, soms wel 05.00 uur open willen blijven. Dit omdat er in deze uren juist veel geld te verdienen valt.

In het coalitieakkoord van 2022 staat al dat de openingstijden van de nachtwinkels verlengd moet worden, tot 06.00 uur. Wel onder één voorwaarde: dat de buurt er geen overlast van heeft. Het college oppert nu voor een sluitingstijd van 03.00 uur, omdat dit samenvalt met de sluitingstijd van de horeca. Dit zou dan alleen gelden op de vrijdag op zaterdagnacht en zaterdag op zondagnacht.

Overlast
De nachtwinkels geven aan dat het alleen zin heeft om na 01.00 uur open te blijven als er tabak of alcohol mag worden verkocht. Dit is tevens een zorg voor sommige wijkraden. Van de acht wijkraden die het college op dit vlak adviseerden, waren er drie negatief over het plan. De wijkraad Schiebroek is hier een van. Wijkraadvoorzitter in Schiebroek, Ton van Eijsden licht toe: “Omdat er in Schiebroek geen enkele relatie was tussen de nachtwinkel en de horeca, de noodzaak niet was aangetoond en deze nachtwinkel midden in een woonwijk ligt, heeft de wijkraad Schiebroek enige tijd geleden al negatief geadviseerd over verlate openingstijden.”

Om deze zorgen enigszins weg te nemen, suggereert het college strenge toezichthouding. “Bij geconstateerde overlast kan een ontheffing ook worden ingetrokken.”

De vijf andere wijkraden voorzien geen problemen. Zoals wijkraad Oude Noorden. “We hebben in ons gebied maar één nachtwinkel en daar ervaren we tot nu toe geen overlast van”, vertelt wijkraadvoorzitter Martha Harel. “Wat ons betreft is het prima. Mocht er overlast komen, trekken we aan de bel. Daarnaast hebben we ook met omwonenden overlegd en ook zij hebben geen last van deze winkel.”

Ook de wijkraad Kralingen-Crooswijk heeft deze plannen een positief advies gegeven. “Gezien het feit dat het hier alleen het weekend betreft, er tot op heden weinig overlastmeldingen rondom avondwinkels zijn en het om slechts drie locaties gaat, hebben wij positief geadviseerd”, laat wijkraadvoorzitter Rens van Overdam weten.”

Uit een poll op Twitter/X blijkt dat de Rotterdammer deze ontwikkeling prima lijkt te vinden.