Creatief Centrum 7Art moet activiteiten staken

Op 16 maart van dit jaar werd de Creatieve Broedplaats 7Art feestelijk geopend op Ambachtsplein 25 door deelraadsvoorzitter Frans van der Hilst. Met de intocht van Sinterklaas op zaterdag 16 november jl. kwam een einde aan de creatieve activiteiten van 7Art voor alle leeftijden op het Ambachtsplein. Op deze middag werd met workshops voor kinderen in stijl afscheid genomen van het Ambachtsplein.

Met 7Art wilde oprichter Ron Koldenhof een bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid van het Ambachtsplein door een leegstaand winkelpand om te vormen tot  creatieve ruimte. Met een enthousiast team van vrijwilligers werd vanaf dat moment gestart met doorlopende exposities, het schrijfatelier, het naaiatelier, reparatie & herstel, thema workshops, creatieve workshops en het inloop spreekuur van de cultuurscout. Na de sluiting van het LCC op het Ambachtsplein werden de activiteiten Praten en Breien en de Teken- en Schilderlessen voor kinderen van Marieke de Koning overgenomen door 7Art. In 8 maanden tijd groeide 7Art uit tot het creatieve centrum op het Ambachtsplein. Sommige bewoners van Zevenkamp werden uit hun isolement gehaald door actief bezig te kunnen zijn in 7Art. Daarnaast wordt op dit moment door 7Art aan twee begeleidingstrajecten van jongeren met een beperking m.b.t. talentvorming in poëzie en ICT. Doordat het beheercontract van het pand werd opgezegd per 20 november a.s. heeft 7Art inmiddels het Ambachtsplein verlaten. Pogingen om te verhuizen naar een andere plek op het Ambachtsplein zijn helaas niet gelukt. Er zou een bestemming gevonden zijn voor alle leegstaande panden op het Ambachtsplein. Dit lijkt goed nieuws voor een toekomstbestendig Ambachtsplein, maar het gevolg is wel dat na de sluiting van het LCC en 7Art het centrale Ambachtsplein geen creatief centrum meer heeft voor alle Zevenkampers. In de visie van Koldenhof is dat, naast sfeervolle winkels, een voorwaarde voor een plein dat levendigheid, activiteit en gezelligheid wil uitstralen.
Voorlopig kunnen op woensdag en vrijdag het Naaiatelier, Reparatie & Herstel (m.u.v. pc´s. tablets en laptops) en Praten en Breien doorgaan bij de Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ), Spinet 15, Rotterdam-Zevenkamp. Koldenhof is verheugd dat deze activiteiten bij de BOZ gedaan kunnen worden, maar het mag duidelijk zijn dat dit lang niet voldoende is om van een herstart te kunnen spreken. Op dit moment is het is nog niet duidelijk of alle activiteiten van 7Art in 2014 kunnen doorgaan in Zevenkamp.