Criminaliteit Rotterdam gelijk gebleven

In de eerste helft van 2020 is het aantal misdrijven in Rotterdam ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2019. Het aantal woninginbraken is opnieuw gedaald. Deze en andere cijfers staan in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR).
In de eerste helft van 2020 zijn meer incidenten geregistreerd van alle vormen van overlast, met uitzondering van verkeersoverlast. Vooral het aantal incidenten van overlast door jeugd,

personen met verward gedrag en door buren is sterk gestegen. Het aantal incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren en medewerkers Veilige Publieke Taak is gebruikt, is weer verder gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Doordat veel thuis werd gewerkt, heeft dit mogelijk invloed gehad op het gedaalde aantal woninginbraken.De overlast door jeugd of buren is sterk gestegen, mogelijk doordat er rondom huis meer tijd werd doorgebracht en er meer overlast is ervaren en gemeld. Dit is overigens ook het landelijke beeld. Deze crisis heeft ook voor ondermijnende criminaliteit nieuwe mogelijkheden geboden.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat