Culturele en Kunstzinnige vorming met Rotterdams sausje

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht examenvak voor alle leerlingen van alle niveaus op het voortgezet onderwijs. De ingezakte kwaliteit van CKV heeft er voor gezorgd dat het vak landelijk in ontwikkeling is. 

Vanaf september 2017 gelden er nieuwe landelijke exameneisen die algehele kwaliteit van het examenvak moeten verbeteren.

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een onafhankelijk expertisecentrum, dat zich in Rotterdam inzet voor cultuuronderwijs. Zij zijn blij met de nieuwe examenregels, maar vinden de nieuwe landelijke plannen voor Rotterdamse scholen niet afdoende. Dit is volgens KCR te wijten aan de afstemming tussen onderwijs en cultuur in de stad.

‘’Er komen nu nieuwe exameneisen, dus het vak wordt ook vernieuwd. Dat betekent dat er landelijk meer ruimte komt voor lokale organisaties en scholen om het iets meer het eigen te maken. Maar in Rotterdam vinden wij dit iets meer eigen maken niet genoeg. Wij vinden Rotterdam anders dan andere steden. Het is natuurlijk ontzettend divers hier met ruim 175 nationaliteiten. Met dat pakketje aan diverse kansen en ook wel problemen die wij hebben, willen wij dus echt op de lokaliteit inspelen zodat scholen en culturele instellingen echt samen gaan werken op lokaal niveau.’’, aldus Sanne Helbers van het KCR.
Een specifiek Rotterdams model voor het schoolvak is volgens het KCR dan ook noodzakelijk. Aankomend jaar zal dit lokale model uitgebreid worden getest. Voor dit experiment gaan acht Rotterdamse scholen aan de slag met ieder twee culturele instellingen waaraan ze door het KCR zijn gekoppeld. Deze samenwerkingen moeten er voor zorgen dat er over een jaar een overdraagbaar model ligt, dat ook door andere Rotterdamse scholen en culturele instellingen kan worden overgenomen.

Foto: Dimitri Hakke