De Burundeze gemeenschap bidt voor hun land

Burundi maakt zware tijden door. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het seksueel geweld, de martelingen en verdwijning in het land. In de Hildegardiskerk kwamen Burundezen bij elkaar om te bidden voor hun landgenoten.

Het Afrikaanse land, gelegen tussen Congo, Rwanda en Tanzania, heeft een lange geschiedenis van geweld. Er woedde 12 jaar een burgeroorlog tussen de Tutsi’s en de Hutu’s. Deze bloedige strijd kwam in 2005 tot een einde. De angst is dat de geschiedenis zich zal herhalen. 200.000 Mensen zijn ondertussen op de vlucht geslagen. Nadat president Pierre Nkurunziza zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld, laait de onrust tussen zijn voor- en tegenstanders weer op. De oppositie stelt namelijk dat de derde termijn wettelijk niet mogelijk is.

Uiteraard maken de Nederlandse Burundezen zich ook ernstige zorgen om de situatie in hun land. Velen hebben nog familie in het land wonen. Veel anders dan bidden kunnen ze niet doen.