De gemeente gaat miljoenen investeren in Prins Alexander

De gemeente Rotterdam neemt de komende jaren voor tien miljoen euro aan maatregelen in Prins-Alexander. Daarmee moet voorkomen worden dat de wijk in het oostelijk deel van de stad verder afglijdt. Het geld gaat voornamelijk naar veiligheid en buitenruimte.Prins Alexander komt in het Rotterdamse wijkprofiel positief uit de metingen, maar bewoners en ondernemers ervaren dagelijks dat veiligheid en leefbaarheid onder druk staan.

Er is veel jeugdoverlast rond pleinen, winkelcentra en bijvoorbeeld bij het strandje van Nesselande en er dreigt aanwas van criminele jongeren. Het voorgestelde maatregelenpakket bestaat onder meer uit de komst van meer interventieteams, extra (jeugd)handhavers, huismeesters in de hoogbouw, een hardere aanpak door politie en gemeente van woning- en autoinbraken en het inrichten van een mobiel veiligheidspunt.