De Kracht van Rotterdam stopt, Stadsarchief neemt fotoproject op in collectie

Na acht edities stopt het fotoproject De Kracht van Rotterdam en wordt de collectie ondergebracht bij Stadsarchief Rotterdam. Zo werd vandaag bekend gemaakt. De overdracht sluit aan op de visie die ten grondslag ligt aan het project: de kracht van de stad, van de Rotterdammers in beeld brengen en deze delen met de stad om zo een meer realistisch beeld van de stad te creëren. Dankzij opname in het stadsarchief blijft de collectie tot in eeuwigheid bewaard, onderdeel van het beeldarchief van de stad en beschikbaar voor het publiek.

Anne Bloemendaal start in 2012 het project in nauwe samenwerking met Stichting De Verre Bergen. Het project wordt in de daaropvolgende jaren (financieel) ondersteund door Stichting De Verre Bergen, verschillende stadsfondsen, gemeente Rotterdam en partners uit de stad. De Kracht van Rotterdam heeft afgelopen jaren 80 Rotterdamse fotografen opdracht verleend, begeleid en hun fotografiecarriere een boost gegeven, zoals Khalid Amakran, Willem de Kam, Harmen Meinsma, Tarona Leonora, Dennis Wisse, Wouter le Duc, Eli Dijkers, Salih Kiliç, Folkert Koelewijn, Stacii Samidin, Marwan Magroun, Dana Romina Tietjen en Sanne Donders.

Bij de start is de ambitie geformuleerd om het project in de toekomst op eigen benen te laten staan door een mix van private en publieke financiering. In 2019 wordt duidelijk dat deze ambitie niet zou worden behaald en dat het onderbrengen van het project bij een andere partij niet realistisch is. Het bestuur van De Kracht van Rotterdam is het stadsarchief dankbaar dat zij de waarde van dit bijzondere fotoproject erkent en het wil bewaren en beschikbaarstellen als onderdeel van het verhaal van de stad.

Jantje Steenhuis, gemeentearchivaris Stadsarchief Rotterdam: “Het Stadsarchief Rotterdam is de archiefbewaarplaats van bronnen over de geschiedenis van Rotterdam, waar iedereen terecht kan voor informatie over de stad en haar bewoners. Het oudste stuk dateert uit 1201 en de jongste aanwinst is de collectie van ‘De Kracht van Rotterdam’. De foto’s vertellen een kleurrijk en fascinerend verhaal over Rotterdamse mensen en Rotterdamse wijken in al hun diversiteit, en mogen daarom niet ontbreken in het archief. Met de aanwinst van De Kracht van Rotterdam’ verrijken wij de stadscollectie met werk van talentvolle jonge Rotterdamse fotografen en voegen we nieuwe verhalen toe aan het archief van de stad”.

De Kracht van Rotterdam en OPEN Rotterdam

OPEN Rotterdam zond eerder portretten uit van de fotografen van De Kracht van Rotterdam.

Kijk ze hier allemaal terug.