De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) vraagt aandacht voor sociale veiligheid in de kunst en cultuur sector.

Carlos Gonçalves en Rento Zoutman van RRKC hebben een brief naar wethouder Kasmi verstuurd. In de adviesbrief met de titel ‘ongehoord geluid’, vragen de mannen aandacht voor sociale veiligheid in de kunst- en cultuursector in Rotterdam. RRKC vindt dat dat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, actief moeten worden bestreden.

‘Door maatschappelijke druk neemt het aantal meldingen van onveiligheid in de cultuursector toe’, schrijft RRKC. ‘Tegelijkertijd legt het bloot hoeveel er nog niét wordt gemeld.’ Volgens RRKC is de culturele sector door de effecten van corona ontwricht en zou dit negatieve gedragspatronen versterken bij mensen.

Onderzoek
De RRKC heeft onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid binnen de kunst- en cultuursector. Hieruit blijkt dat vooral vrouwen, personen met een artistieke of een artistiek-technische functie en zelfstandigen in een freelance positie, vaker sociale onveiligheid ervaren dan andere groepen. ‘Deze drie groepen zijn relatief veel vertegenwoordigd in de culturele sector’, schrijft RRKC.

Daarnaast blijkt ook dat de cultuursector kenmerken in zich draagt die het gevaar van een onveilige werksituatie vergroten. ‘Dit komt onder anderen door het hoge aantal informele contacten, de grote statusverschillen en de baanonzekerheid’, schrijft RRKC. ‘Die baanonzekerheid groeit nu de culturele sector door corona in kansen wordt bekneld.’

Victim-blaming
Slechts 15 tot 17 procent van de mensen maakt melding van gevoelens van onveiligheid. Het zwijgen zou voornamelijk komen door de angst voor victim-blaming, hierbij wordt de ‘schuld’ niet bij de dader, maar geheel of gedeeltelijk bij het slachtoffer gelegd. ‘Iemand die victim-blaming toepast kan hier verschillende redenen voor hebben’, schrijft de RRKC. ‘Zoals empathie voor de vermoedelijke dader of eigen positieve ervaringen met de dader die als uitgangspunt genomen worden.’

Regels en de handhaving daarvan zijn van groot belang voor een sociaal veilige werkomgeving. De RRKC pleit er echter voor om het aantal regels te beperken en het op een duidelijke manier te combineren met soft controls en hard controls. Volgens de RRKC is vooral de helderheid, bespreekbaarheid en betrokkenheid erg belangrijk.

Eerder vroeg OPEN Rotterdam aan Rotterdammers of zij zich veilig voelen op de werkvloer.