Definitieve huisvesting van boekhandel Donner

Na het faillissement van boekhandelsketen Polare heeft Boekhandel Donner in maart 2014 een doorstart kunnen maken als zelfstandige boekhandel. Dit dankzij vijf personeelsleden die de koppen bij elkaar staken en gezamenlijk hebben onderzocht of zij het bedrijf konden redden.
Het doel bij deze doorstart was om Donner als zelfstandig boekhandel aan de stad terug te geven en zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Boekhandel Donner is opgericht in 1912 en was sinds 1988 aan de Lijnbaan 150 gevestigd. De toenmalige verhuurder Restore had al in een eerder stadium kenbaar gemaakt het huurcontract niet te willen verlengen. Ook toen de winkel als onderdeel van Polare werd meegetrokken in het faillissement, bevestigde de verhuurder dit voornemen. De net aangestelde directie moest dus hard op zoek naar een nieuwe plek voor huisvesting. Tijdens deze zoektocht kwam Multi Vastgoed in beeld, zij konden tijdelijke huisvesting aanbieden in het voormalige ABN AMRO gebouw.

Deze ‘zakelijke anti-kraak’ huisvesting werd in eerste instantie aangeboden voor de periode van een jaar, met een optie tot twee jaar. Het gaf de Donner de tijd om op rustige wijze te zoeken naar een definitieve winkelruimte. Er werd op verschillende locaties gekeken en met diverse partijen onderhandeld. De interesse ging uit naar een winkelruimte in het centrum van de stad, aangezien de directie van mening is dat een grote algemene boekhandel centraal gelegen moet zijn.

Na gesprekken met de tijdelijke verhuurder Multi Vastgoed werd na een zorgvuldige afweging van verschillende locaties door de directie besloten om te kiezen voor een definitieve plek in ABN AMRO-monument. Donner en Multi Vastgoed hebben onlangs een overeenstemming bereikt op de belangrijkste punten, andere zaken zijn nu afhankelijk van vergunningverlening voor het totale ‘Forum-plan’ van Multi Vastgoed in en rondom het rijksmonument.

Zodra de verbouwing van start kan, zal de winkel ‘op reis’ gaan in het huidige gebouw. Delen van de vloer op de begane grond, die Donner nu in gebruik heeft, worden ingeleverd, terwijl andere delen van het gebouw tijdelijk in gebruik genomen gaan worden. Tijdens de verbouwingsperiode zal Donner gewoon open blijven voor het winkelend publiek.

Bekijk hier het videoverslag over de doorstart.