Dierenliefhebbers protesteren tegen Floating Farm: ‘Koeien horen niet op het water’

Op zaterdag protesteert de Partij voor de Dieren (PvdD) samen met Animal Save Nederland tegen de Floating Farm. Volgens de partij is de drijvende boerderij in de Merwe-Vierhavens in Delfshaven niet meer van deze tijd vanwege de gevolgen voor het milieu en het klimaat. “Maar het dierenleed is het ergste.”

“We doen dit om bezwaar te maken tegen deze toevoeging van de veehouderij”, legt PvdD-partijlid Jaap Rozema uit. “Dit geeft een verkeerd signaal af in de huidige tijd.” Volgens Jaap leidt de veehouderij tot veel uitstoot, wat slecht is voor het klimaat. “Ook wordt de mest uitgereden, wat niet goed is voor de biodiversiteit.” Het afschaffen van de ‘de eerste drijvende boerderij ter wereld’ staat om deze redenen hoog op de agenda van de Partij voor de Dieren voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Koe in het water
“Maar het dierenleed is het allerergste”, vindt Jaap. “ Koeien horen niet op het water; dat is tegennatuurlijk.” Tijdens storm Eunice werden er beelden verspreid waarop het water onder de boerderij onstuimig was. “Tijdens zulke omstandigheden is het gewoon onveilig. Er is al twee keer een koe in het water gevallen.”

Over de circulariteit van de Floating Farm heeft de partij ook haar twijfels. Volgens geruchten wordt er melk geloosd in de havens, maar Jaap geeft aan dat dit niet bevestigd is. “Eigenlijk is de farm gewoon een marketingtruc van de veehouderij. We proberen al jaren mensen aan te zetten tot het gebruik van minder dierlijke producten, en meer plantaardig te gaan eten. Dit is een soort gimmick; een pr-stunt om te laten zien hoe innovatief de Nederlandse industrie is.”

Organisatie
De organisatie van Floating Farm herkent zich niet in de kritiek. Volgens de website staat dierenwelzijn hoog in het vaandel en zijn innovatie, circulariteit en duurzaamheid prioriteiten. “Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar wij onderzoeken hier hoe we op duurzame wijze de wereld kunnen voeden”, legt initiatiefnemer Minke van Wingerden uit. “Ik vind het jammer dat de Partij voor de Dieren actie voert zonder dat ze eerst bij ons zijn komen kijken, maar ze zijn van harte welkom.”

Minke vertelt dat haar koeien worden gemonitord door een dierenarts. “Ze krijgen restvoer uit de stad, zoals oud brood en sinaasappelschillen. Normaal wordt dit weggegooid, maar nu maken wij er verse zuivel van.” Afgelopen jaar heeft de Floating Farm bomen geplant uit het depot van de gemeente, zodat de koeien ook ‘s zomers buiten in de schaduw kunnen staan.

Storm Eunice
Tijdens de storm was Minke continu bij de koeien aanwezig. “Ze waren al die tijd rustig. Onze stal was heel stabiel tijdens de storm.” Het dak en schermen aan de zijkant waren opengewaaid, maar dit is de volgende dag zo veel mogelijk gerepareerd met hout. “Ze geven veel melk, dat betekent dat het goed met ze gaat.”

Minke zegt dat Floating Farm ‘er alles aan doet’ om milieuvervuiling te voorkomen. “Onze mestmachines voorkomen grotendeels dat er schadelijke gassen, zoals methaan, vrijkomen. De balans tussen dieren, planten en mensen moet in harmonie zijn.”