Directeur Havenbedrijf Allard Castelein over de evolutie en toekomst van de Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld, en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven, die intussen tienduizend vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in… Langs de Maas. In deze eerste podcastaflevering spreekt Dave met directeur Havenbedrijf Allard Castelein, die tien jaar aan het hoofd stond van het Rotterdamse Havenbedrijf en op 15 juli afscheid neemt.

Van geneeskunde naar de haven
Als geboren en getogen Rotterdammer zat Castelein als kind al regelmatig op de tribunes van De Kuip. En hoewel hij aanvankelijk de stad wilde verlaten voor zijn geneeskundestudie, hield het lot hem ook toen in Rotterdam. Na een aantal jaar als arts gewerkt te hebben, koos hij uiteindelijk voor een carrière bij Koninklijke Shell, waar hij maar liefst 26 jaar bleef. Toen het Havenbedrijf hem benaderde voor de rol van CEO, besloot hij de overstap naar de haven te maken. Inmiddels vervult Castelein deze rol dus al tien jaar en draagt hij op 15 juli het stokje over aan zijn opvolger.

Op de 16e verdieping van het World Port Center, met een prachtig uitzicht op de Wilhelminapier, vraagt Dave hem naar zijn top 5 nieuwsfeiten van het afgelopen decennium. Castelein bespreekt onder andere de grote rol van innovatie en de energietransitie, die het Havenbedrijf in staat stelden om te verduurzamen en efficiënter te werken. En ook de belangrijke internationale rol die het bedrijf inmiddels speelt, komt aan bod.

De verbindende rol van de Rotterdamse haven
Ze bespreken hoe het Havenbedrijf een verbindende factor vormt, door te investeren in partnerships. En hoe de organisatie ook een representatieve rol speelt tijdens handelsmissies, voor zowel de haven, de stad Rotterdam als Nederland in het algemeen.

Ondanks dat de Rotterdamse haven nog steeds de tiende grootste haven ter wereld is, legt Castelein uit waarom ‘de grootste zijn’ misschien niet meer het belangrijkst is. Hoewel schaalgrootte zeker voordelen heeft, is het niet langer de grootste drijfveer van het bedrijf. Dit streven heeft plaatsgemaakt voor andere doelen, zoals het zijn van de slimste en meest duurzame haven.

Vacatures bij de haven
En natuurlijk vraagt Dave hem ook naar de grote hoeveelheid vacatures bij de haven, en naar wat het Havenbedrijf doet om deze te vervullen. Castelein benadrukt de fantastische veelzijdigheid aan beschikbare banen en hoe echt iedereen met zijn of haar eigen capaciteiten een geschikte baan in de haven kan vinden.

Het gesprek eindigt met een ‘sterk verhaal’ van de vertrekkende directeur. Over het vinden van een illegaal pakket op de bodem van de Maasvlakte…

De komende acht weken duikt Dave nog dieper in de wereld van de havenberoepen. Hij spreekt onder andere met roeiers, loodsen en een kapitein zeevaart over hun werk en de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.