Explainer: dit is wat we tot nu toe weten over de nieuwe wijkraden

De huidige gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden gaan vanaf 2022 vervangen worden door 39 wijkraden. Deze wijkraden moeten ervoor zorgen dat inwoners van onze stad meer invloed krijgen op hun eigen wijk. Maar wat doet zo’n wijkraad nou eigenlijk en wat gaat dit betekenen?

De huidige gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden gaan dit jaar op de schop. Ze worden ingeruild voor 39 wijkraden. De wijkraad geeft advies aan de gemeente over thema’s die de wijk aangaan. Met maatschappelijke organisaties uit de betreffende wijk wordt gekeken waar behoefte aan is en wat er nodig is om de wijk beter te maken. De plannen en afspraken komen samen in een wijkakkoord, geschreven door de wijkraadsleden. Ook staat er in het wijkakkoord waar het geld van de gemeente aan besteed moet worden.

16 jaar
In iedere wijkraad zitten 7 tot 9 leden, afhankelijk van de grootte van de wijk. Die leden worden gekozen door Rotterdammers die woensdag 16 maart hun stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie kan zich verkiesbaar stellen voor de wijkraad? Alle Rotterdammers die 16 jaar of ouder zijn, wonen in een Rotterdamse wijk en kiesgerechtigd zijn kunnen zich aanmelden. Raadslid in de wijk ben je op persoonlijke titel, maar je kan er ook voor kiezen om je te verbinden aan een politieke partij.

De huidige leden van de gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden zijn niet blij dat de huidige opzet plaats maakt voor een alternatief met een daarbij horende nieuwe werkwijze. Niet alleen het verdwijnen van de gebiedscommissies en de wijkcomités zorgt voor onbegrip, ook het feit dat de wijkraad een adviesraad blijft en dus geen beslissingskracht heeft baart zorgen.

Rotterdammers die zich verkiesbaar willen stellen voor een wijkraad, kunnen zich tot 17 januari aanmelden.

Oproep aan kandidaats wijkraadsleden
OPEN Rotterdam volgt de ontwikkelingen van de nieuwe lokale democratie Wijk aan Zet op de voet. Om te laten zien hoe de komende weken en maanden er uit zien voor kandidaats wijkraadsleden is OPEN Rotterdam op zoek naar jou! Heb of ga jij je nog opgeven als kandidaat voor de wijkraad en wil je al vloggend verslag doen van de verkiezingen? Geef je dan hier op!