Dit weekend een speciale dubbeldocu van Wijk TV op OPEN Rotterdam TV

geWOON – Luister naar de stad
De eerste docu “geWOON – luister naar de stad” schetst de gevolgen van de woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek. Al sinds het woonreferendum in 2016 volgt Wijk-TV de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in de stad kritisch. Zo werd in beeld gebracht hoe bewoners van het Zinkerblok op Zuid gedwongen werden uit te verhuizen, hun panden werden kluswoningen.Daarnaast laat de docu ook de opkomst en resultaten zien van 1 jaar “recht op de stad”
Vlak voor de verkiezingen wil Wijk TV met deze docu stimuleren dat Rotterdammers meer bewust kiezen voor politieke partijen die opkomen voor hun woonbelang.

Het Poortgebouw – van 1980 voor altijd
De tweede docu in de uitzending volgt het wel en wee van de bewoners van het Poortgebouw. Al ruim 40 jaar wonen zij legaal in het gebouw. Ondanks tegenwerking, onderhandse doorverkoop en rechtszaken van projectontwikkelaars wisten ze het gebouw in deze unieke woonfunctie te behouden.Een mooi aspect is dat filmmaker Wim Wiegmann mede-bewoners van het eerste uur portretteerde samen met de huidige bewoners in hun oude kamer. De docu was bedoeld om het jubileum te omlijsten, helaas gooide een virus roet in het eten. Nu met 2 jaar vertraging wordt er toch nog feestelijk een taart aangesneden.