DNA-onderzoek naar Feyenoordgen

In 24 uur uur nadat er meegedaan kon worden aan ‘het grote Feyenoord DNA-onderzoek’ hebben ruim 3.000 fans, van de drie miljoen fans in totaal, het eerste deel, het invullen van een vragenlijst, gedaan. Deel twee van de test is het afstaan van wangslijm, 76 procent van de deelnemers heeft aangegeven hieraan mee te willen doen.

Intiatiefnemer van de actie om DNA-onderzoek te doen onder Feyenoord supporters is sponsor Opel, zij gaan samen met de voetbalclub op zoek waar de liefde voor Feyenoord vandaan komt. Onderzoeksbureau Omnigen gaat vanaf februari aan de slag met het genetische gedeelte van de proef.
De Rotterdammers zijn wereldwijd gezien de eerste voetbalclub die grootschalig DNA-onderzoek doet onder eigen supporters.

In achttien stellingen waarin met een cijfer 1 tot en met 7 aangegeven kan worden in hoeverre men het eens is, worden groepen fans bepaald. De populairste profielen zijn op dit moment Nuchtere Nelis/Nuchtere Nel, Mopperende Martin/Mopperende Melanie en Theo de Thuiskijkert/Tina de Thuiskijkert.
Naast het invullen van de vragenlijst kan men ook wangslijm afstaan om DNA te onderzoeken. Hierin wordt bepaald of er een genetisch verschil is tussen de groepen die uit de vragenlijst voorkomen. De steefproef omvat 168 supporters die zich hiervoor hebben aangemeld. ‘Een geselecteerde groep supporters moeten hiervoor wangslijm afstaan voor het onderzoek, dat door wetenschappers van genetisch onderzoeksbureau Omnigen wordt verricht,’ laat Feyenoord weten.

Oprichter van Omnigen Berry Kriesels noemt het ‘een ludiek bedoeld onderzoek’, maar geeft aan ‘wel serieus te zijn’. Hij zegt ‘geen verwachtingen te hebben tot er data zijn’. Er wordt DNA-onderzoek gedaan naar gedrag, bijvoorbeeld of enthousiasme over voetbal wel degelijk in de genen zit of niet.

Kiresels geeft aan dat als er ‘iets significants’ uit het onderzoek komt, er dan wel een vervolgstudie komt omtrent dit onderwerp. De resultaten van het onderzoek worden half april verwacht.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat