Drijvende boerderij tijdens de Wereldhavendagen

De Floating Farm opent haar tijdelijke bezoekerscentrum tijdens de Wereldhavendagen op 1,2 en 3 september. Het concrete doel achter de boerderij is om een drijvend melkveebedrijf te realiseren in de Merwe4Haven van Rotterdam.

Dierenwelzijn, educatie en duurzaamheid staan bij dit bijzondere project centraal. Economisch rentabiliteit en het dichtbij de consument staan zijn tevens belangrijke punten voor de initiatiefnemers.

“Er is geen betere datum om onze deuren te openen dan tijdens de Wereldhavendagen,” aldus Peter van Wingerden, één van de initiatiefnemers. “We gaan er een beetje een feestje van maken omdat we blij zijn dat we nu daadwerkelijk met de bouw gaan starten”.

Het boerenbedrijf is leuk voor jong en oud. Innovatieve technologie maakt het bedrijf interessant en aantrekkelijk voor de jeugd. Kinderen kunnen tijdens de Wereldhavendagen op de boerderij hun eigen verse kruidenboter maken.

Fotografie Suzie Geenen – Imagro BV. Onderschrift bij de foto: Albert Boersen, bedrijfsleider Floating Farm.