Droogte zorgt voor problemen in watersysteem Rotterdam

De droogte en warmte zorgt niet alleen voor een tekort aan water, maar leidt ook tot een slechtere waterkwaliteit. Dit veroorzaakt problemen, waardoor klachten zoals blauwalg, kroos en stankoverlast kunnen optreden. Ook zorgt de warmte voor dode vissen en vogels en meer overlast van ongedierte. Let op het volgende:
Blauwalg en kroos
Op diverse plekken in Rotterdam is blauwalg geconstateerd. De hoge temperatuur en felle zon zorgen ervoor dat planten, kroos maar ook blauwalgen wild gaan groeien. Zwemmen in water waar blauwalg in geconstateerd is kan leiden tot klachten als diarree, huidirritatie en hoofdpijn. Ook voor dieren is zwemmen in dit water gevaarlijk. Benieuwd waar mogelijk blauwalg voorkomt? Kijk op www.zwemwater.nl.

Vogel- en vissterfte
Een hoge watertemperatuur zorgt ervoor dat veel dode vissen aangetroffen worden in verschillende wateren in de stad. In warm water zit namelijk minder zuurstof. Als het zuurstofgehalte te ver daalt, krijgen de vissen moeite met ademhalen en kunnen ze doodgaan. Vissen die in ademnood verkeren worden zoveel mogelijk door specialisten meegenomen en waar mogelijk ergens anders uitgezet.

Dode vissen of watervogels kunnen ook wijzen op botulisme. Raak de dode dieren dus niet met de blote handen aan. Dit kan leiden tot besmetting met het botulismevirus. Het is de bedoeling dat de Gemeente Rotterdam zo snel mogelijk de dode vissen uit het water halen. Dit in verband met gezondheidsredenen. Neem dus via 14010 of de BuitenBeter app contact op met de gemeente als u dode vissen in het water ziet liggen.

Ongedierte
Bij droogte gaan ratten op zoek naar water en voedsel en weten dat zij dit in de nabijheid van mensen kunnen vinden. Ratten dragen bacteriën bij zich die bij mensen de ziekte van Weil kan veroorzaken. De kans is minimaal dat dit gebeurt. Besmetting vindt namelijk plaats bij direct contact met ratten of indirect via hun urine.

Stankoverlast
De droogte zorgt voor een lagere waterstand. Hierdoor gaat de bagger zuurstof verbruiken en rotten organische materialen sneller. Dit kan vies kan ruiken. Ook komen de straatkolken van het riool droog te staan waardoor de stank makkelijk uit het riool kan ontsnappen. Een nare lucht uit een put kan verholpen worden door wat water in de droge put te gieten.

Watertekort
Het warme weer zorgt ervoor dat de vraag naar water groter is. Het aanbod van schoon zoet water is op dit moment beperkt. Gebruik daarom geen water uit singels, sloten, kanalen en waterpartijen of grondwater om (volks)tuinen te besproeien. En ga ook bewust om met kraanwater!

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter