Eenzaamheid onder Rotterdamse ouderen is afgenomen

Wethouder Hugo de Jonge (CDA) is in 2014 van start gegaan met een actieprogramma om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. En met succes! Ruim 8000 75-plussers hebben inmiddels bezoek gehad van vrijwilligers die bij hen op visite komen.

Rotterdam scoorde op het gebied van eenzaamheid slechter dan het landelijke gemiddelde. In 2012 stelde 45% van de Nederlandse ouderen eenzaam te zijn. Dit was 11% minder dan in Rotterdam. Voor het Rotterdamse college was dit de concrete aanleiding om in actie te komen.

Alle 34.000 Rotterdamse 75-plussers kregen een brief met de vraag of ze een huisbezoek wilden. Ondertussen zijn de vrijwilligers bij ruim een kwart van deze ouderen langs geweest. Als bleek dat iemand extra zorg nodig had, werd het wijkteam ingeschakeld. In andere gevallen werden de ouderen geholpen door ze bijvoorbeeld mee te nemen naar leuke activiteiten.

Op basis van de cijfers van de GGD concludeert wethouder de Jonge dat de Rotterdamse aanpak werkt. De eenzaamheid daalde namelijk van 56% in 2012 naar 53% in 2016. De gemeente gaat dan ook door met de jaarlijkse huisbezoeken aan de 75-plussers.

Vorig jaar ging OPEN Rotterdam op visite bij Mevrouw Gevaerts. Zij is één van de senioren in Prins Alexander die een bezoek krijgt van een vrijwilliger van Buurtwerk.

In Rotterdam worden regelmatig evenementen georganiseerd om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. OPEN Rotterdam is hier graag bij aanwezig. Zo volgden wij groenteboer Frans de Polder die een diner heeft georganiseerd voor eenzame ouderen. Ook Wethouder Hugo de Jonge stak op dit evenement de handen uit de mouwen: “Hartstikke leuk om dat ook een keer te doen natuurlijk. Dat doe je niet alle dagen, bedienen. Dienstbaar leiderschap noemen ze dat.”

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat