Eikenprocessierups geconstateerd in Park de Twee Heuvels in IJsselmonde

Rotterdammers die een wandeling maken in het park worden bij deze geadviseerd om op te passen. In Park de Twee Heuvels is de eikenprocessierups gesignaleerd. Er is een melding gemaakt bij Gemeente Rotterdam.

Reactie Gemeente Rotterdam
Op dit moment is Stadsbeheer in het kaart aan het brengen waar de rupsen zich bevinden en verwijderen ze de rupsen. “Risicovolle locaties, waar veel mensen in de buurt van de rupsen komen, krijgen voorrang. Als het nodig is, plaatsen we afzettingen en waarschuwingsborden totdat we de rupsen hebben verwijderd.” Wanneer je eikenprocessierupsen ziet, kun je een melding maken bij 14010 of MeldR.