Elke Rotterdamse wijk een eigen plan

De gemeente heeft voor elke Rotterdamse wijk een plan voor de komende vier jaar gemaakt. De gemeenteraad besluit in november over deze ‘wijkagenda’s’. 

Vrijdag heeft het college van B en W de wijkagenda’s naar de gemeenteraad gestuurd. De raadsleden bespreken de plannen de komende maanden, als onderdeel van de debatten over de Begroting 2019.

De afgelopen maanden hebben de leden van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités de wijkagenda’s gemaakt en vastgesteld. Zij hebben daarvoor ook veel ideeën en opvattingen van bewoners, organisaties en ondernemers ingewonnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld via inspraakavonden of via bewonerspeilingen bij lokale supermarkten.

Het college van B en W heeft de wijkplannen in augustus ontvangen. Volgens burgemeester en wethouders hebben de wijken veel werk verricht bij het opstellen van de agenda’s. Na een intensief participatieproject is een mooi eindresultaat afgeleverd, aldus het college. Op 13 november stelt de gemeenteraad de wijkagenda’s definitief vast. Daarna komt er voor elk van de 48 Rotterdamse wijken een jaarlijks plan met concrete maatregelen. Dit zijn de wijkactieplannen.

Op 21 maart stemden Rotterdammers niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor nieuwe gebiedscommissies. In Noord en Feijenoord konden bewoners bij wijze van experiment wijkraden kiezen, die de gebiedscommissies vervangen. In zes andere wijken werden wijkcomités gevormd door loting. Ook dat is een experiment. De eerste taak van deze commissies, raden en comités was om vóór 1 augustus samen met bewoners en ondernemers een wijkagenda te maken.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter