Ex-Utopiaan Chris de Tuinman weer terug op de Rotterdamse markt

Dagelijks zitten meer dan een half miljoen mensen aan de buis gekluisterd om alle perikelen in de reality serie Utopia te volgen.
Het ging lang niet goed met de gezondheid van Chris zijn vader, met als gevolg dat hij bijna twee jaar zijn beroep als marktkoopman niet meer kon uitoefenen. Dit was voor Chris de aanleiding om Utopia vaarwel te zeggen. Familie gaat voor Chris immers voor alles.