Extra wijkagent in Beverwaard voor azc-zaken

Naar aanleiding van de komst van het asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard wordt er nu een extra wijkagent ingezet, speciaal voor zogenaamde azc-zaken. Dat blijkt uit een nieuwsbrief die de bewoners van de wijk onlangs ontvangen hebben.
Astrid Bos, sinds 1985 werkzaam bij de politie, is benoemd als tijdelijk wijkagent azc-zaken. Dat betekent dat zij bij de politie aanspreekpunt is voor alles met het toekomstige asielzoekerscentrum te maken heeft.

Uit het verslag van de rondetafelgesprekken die de gemeente Rotterdam heeft gehouden met de bewoners van Beverwijk blijkt dat veel bewoners tegen de komst van het azc zijn. “De brief die ik kreeg, kwam als een kanon binnen. Toen ik de tent zag staan, maakte ik mij meteen zorgen. Bewoners die goedwillend waren, zijn ondersteboven gelopen door de ME. Het beeld van mensen in de Beverwaard is heel negatief. Diep in mijn hart zijn vluchtelingen welkom, maar niet op de manier zoals het nu gaat”, merkt een bewoner uit de wijk op.

De wijkagent moet de zorgen van de wijkbewoners wegnemen. ‘Het gaat om de mensen, hun zorgen en hun belangen. Die zijn soms tegenstrijdig. Als politie kun je bemiddelen, mensen dichter bijeen brengen. Daar haal ik wel voldoening uit’, zegt Bos in de nieuwsbrief van de gemeente.

Het tijdelijks azc gaat begin maart open en zal maximaal 600 mensen huisvesten. Vluchtelingen verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld, in afwachting op een woning of totdat ze teruggaan naar hun land van herkomst.