Feyenoord City 2.0: ‘Het Dubai van Nederland’

Op de plek waar oorspronkelijk het nieuwe Feyenoord-stadion aan de Maas zou komen, weten we nu wat er gaat gebeuren. In plaats daarvan wordt de wijk Waterkant ontwikkeld.

Projectmanager Wilco Verhagen legt uit dat er een deels in de Maas gelegen getijdenpark komt, samen met een aantrekkelijke recreatieve kade. Momenteel is er in de wijk weinig groen voor de bewoners, maar met Feyenoord City komt daar verandering in. Naast woningen zullen er scholen, onderwijsvoorzieningen, huisartsenpraktijken en ruimte voor lokale ondernemers worden gerealiseerd. Ook komt er een nieuw station.

Hoewel de bewoners blij zijn met het extra groen, ervaren sommigen de bouw van hoge gebouwen als een bedreiging. Een bewoner maakt zich bijvoorbeeld zorgen over het vrije uitzicht dat zij nu heeft; als dit verdwijnt, overweegt ze haar woning te verkopen. De bewoners zouden vooral graag een supermarkt en voorzieningen voor kinderen in de buurt zien, omdat de huidige situatie waarin alle kinderen ver weg naar school moeten niet ideaal is.

De vele nieuwe woningen zijn primair bedoeld voor de bewoners van Rotterdam-Zuid. Op de plek waar oorspronkelijk het stadion zou komen, zal ongeveer 15 tot 20 procent sociale woningbouw worden gerealiseerd, terwijl in de rest van het gebied ongeveer 25 procent sociale huur en 40 procent middeldure woningen zullen zijn.

Er worden afspraken gemaakt met de bewonersvereniging van de Veranda om geluidsoverlast in de toekomst zo veel mogelijk te beperken.