Gebiedsvoorzitter Harreman: “Uitdagingen bij eenzame ouderen en jongeren in Delfshaven”

Voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven Tom Harreman zwaait dit jaar af. Wij spreken Harreman voor Stem uit de Wijk over de behaalde resultaten, maar ook de opgaves die er nog liggen in Delfshaven.

Harreman heeft als oud-gediende de deelgemeente zien veranderen in een gebiedscommissie. De veelgehoorde kritiek is dat de gebiedscommissie alleen een advies kan uitbrengen, en verder weinig bestuurlijke macht. Toch ziet Harreman ook de positieve kanten van dit bestuursmodel: “De bewonersinitiatieven zijn een groot succes. We hebben er 300 gehonoreerd en de initiatieven varieren enorm in doel, aanvragers en bedrag. Dat zag je vroeger niet.” Hij noemt dat ook direct het grootste succes van de afgelopen vier jaar.

De twee grootste uitdagingen in het gebied liggen volgens Harreman bij de grote groep eenzame ouderen en de jongeren. “We ondersteunen als gebiedscommissie heel veel aanschuifmaaltijden in de wijk waar ouderen (bijna) gratis kunnen eten. Hopelijk blijft dit zo.” De problematiek onder jongeren ligt ingewikkelder. “Aan de ene kant moet je tijdig de talenten ontdekken bij jongeren en ze op weg helpen naar een mooie toekomst. Aan de andere kant heb je de keerzijde. De overlastgevende en criminele jongeren. Daar moet hard op doorgepakt worden en er bovenop blijven zitten. Je ziet nu ook; de overlast van jongeren neemt iets af.”

Tips voor de nieuwe generatie volksvertegenwoordigers zijn vooral “veel praten met mensen en laat je veel zien in de wijk. Dan hoor je het meest.” Of Harreman de gebiedscommissie gaat missen? “Dat moet nog blijken. Maar dat kletsen met buurtbewoners in natuurlijk altijd wel heel erg leuk.”

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat