Geen sprake van sluiting Oranjekerk:

De Oranjekerk op de hoek van de Rozenlaan en de Akkerwindestraat gaat niet sluiten of gesloopt worden. Het gerucht dat op social media deze week de ronde doet, blijkt onjuist.

Volgens de voorzitter van de actieve gemeenschap van Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand, mevrouw Israel, is het gerucht wellicht ontstaan door een rapport een paar jaar geleden. In het rapport staat dat de hoeveelheid te verrichten onderhoud zo veel is, dat de kosten te veel zouden zijn voor de kerk. Er is kort daarna een ander onderzoek uitgekomen, waaruit blijkt dat het allemaal wel meevalt.

Mevrouw Israel zegt dat ze blij zijn dat ze een levendige en actieve gemeente zijn en een centrale functie hebben in de wijk. Ze komen elke zondag bij elkaar en organiseren regelmatig activiteiten. “We zijn druk bezig over de toekomst en hoe we het hoofd boven water zullen houden, maar van een sluiting is geen sprake. Zeker niet op korte termijn.”