Gemeente presenteert concrete plannen gebiedsontwikkeling Pompenburg

De plannen voor de gebiedsontwikkeling van Pompenburg worden steeds concreter. Samen met verschillende projectontwikkelaars heeft de gemeente de plannen voor het gebied rondom het voormalig Station Hofplein uitgewerkt. Pompenburg moet een schakel worden tussen het centrum en Noord met vijftig procent betaalbare woningen en veel groen.

Woningen en klimaat
Het grootste deel van de plannen bestaat uit de bouw van woningen. Zo komen er vier woontorens met lengtes van 55 tot 140 meter. In totaal komen daarin tussen de 800 en 1100 nieuwe huur- en koopwoningen. “De helft van de woningen valt in het betaalbare segment. Daarmee komen er veel nieuwe huizen voor onze politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen,” zegt wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen.

Ook komen er drie nieuwe pleinen met veel groen en krijgen daken een waterbuffering om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het zal lastiger worden het gebied met de auto te betreden, omdat die in de nieuwe plannen te gast is in het gebied. De gemeente zet in op het verbinden van nieuwe wandel- en fietspaden met al bestaande netwerken.

Voor de Tweede Wereldoorlog gold Pompenburg als het stadshart van Rotterdam met het oude stationsgebouw van de Hofpleinlijn en café Loos. Na de verwoestingen van het bombardement kwam het gebied er echter nooit helemaal bovenop. “Pompenburg wordt nu weer een plek waar Rotterdammers fijn kunnen wonen en waar mensen graag op bezoek komen,” zegt Rob Tummers, directeur van projectontwikkelaar Dura Vermeer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor de ontwikkeling van Pompenburg dinsdag 24 mei vastgesteld. De gemeente gaat nu het bestemmingsplan opzetten en de projectontwikkelaars maken een begin aan de ontwerpen van de gebouwen. Als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in 2024.

 

Foto: Vero Digital