Gemeente Rotterdam komt met plan voor verbeteren verkeersveiligheid Roderijselaan

Gemeente Rotterdam heeft een plan uitgewerkt om de verkeersveiligheid op de Roderijselaan en in de Roderijsestraat in het Liskwartier te verbeteren. De bewoners klagen al langere tijd over onveilige situaties op de wegen, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid, weinig ruimte geven aan andere weggebruikers en geluidsoverlast. Het plan wordt tijdens een informatieavond op 23 februari aan de wijkbewoners gepresenteerd.

De gemeente geeft aan dat uit een van hun onderzoeken blijkt dat veel Rotterdammers de Roderijselaan en Roderijsestraat als erg onveilig ervaren. Met inbreng van betrokken bewoners is het plan om de situatie te veranderen opgesteld.

OPEN Rotterdam ging in 2020 langs bij buurtbewoner Micheal Boonman. Hij vertelde ons over de situatie.

De situatie is niet nieuw. Al in 2018 werd er door bewoners om aandacht gevraagd voor de verkeersonveiligheid in het gebied.