Gemeente vraagt Rotterdammers naar hun mening

Hoe prettig wonen Rotterdammers in hun stad en hoe veilig voelen ze zich? De gemeente Rotterdam wil dit graag weten en vraagt daarom ruim 30.000 Rotterdammers naar hun mening. Eind maart krijgt een grote groep Rotterdammers per brief een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De vragenlijst gaat over de veiligheid in de buurt of de woonsituatie en sociale omstandigheden van de Rotterdammers.

De antwoorden geven een goed beeld van de wijken en met die informatie kan het gemeentebestuur meer maatwerk leveren, in samenwerking met de bewoners. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders Rotterdammers nadrukkelijk om mee te doen aan het onderzoek. Burgemeester Aboutaleb: “Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun stad, zij zijn de ervaringsdeskundigen. Daarom is het belangrijk dat wij goed naar hen luisteren. Met deze enquête kunnen heel veel Rotterdammers ons waardevolle informatie verschaffen waarmee we de stad verder kunnen verbeteren. Daarom roep ik hen op hun stem te laten horen als de uitnodiging op de mat valt.”

Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid in de Rotterdamse wijken benadert de gemeente om de twee jaar een grote groep bewoners. Het gaat om Rotterdammers van 15 jaar en ouder die willekeurig zijn geselecteerd. De resultaten van de enquêtes worden verwerkt in het wijkprofiel. Dit is een instrument waarin in één oogopslag te zien is hoe een wijk er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid voor staat.

Het wijkprofiel is voor iedereen hier te zien.