Gemengde reacties op plannen vergroening Lloyd Multiplein en sportfaciliteiten Melanchtonpark

De inrichting van onze buurt, wijk of stad is altijd in beweging. Zo is er voor het Lloyd Multiplein een plan van bewoners voor meer groen en moet het groen in het Melanchtonpark plaatsmakens voor meer sportfaciliteiten. Dit laatste plan is van de gemeente. En niet iedereen is hier blij mee…

Voor het Lloyd Multiplein is er een burgerinitiatief voor meer vergroening. Zo zou het gebied er heet, kaal en a-natuurlijk uit zien. Er is een grote groep bewoners die behoefte heeft aan meer verkoeling en ontspanning in de natuur. Veel bomen, een vijver, perken en bloemen, maar ook een soort dieren rust bos horen in het plan thuis. Er is ook een grote groep bewoners die het plan niet ziet zitten en het enorm zonde zou vinden van de sportvelden op het plein, omdat deze intensief gebruikt worden. Zo zegt één van de bewoners: ‘Helemaal mee eens! De vier veldjes zo laten en daar omheen vergroenen (met bomen), ook richting Verhip’. Ook wordt er meer succes verwacht bij kleinere initiatieven. Zo geeft een andere bewoner aan: ‘Bescheiden initiatieven zijn haalbaar mits er maar genoeg energie in wordt gestoken. Voor de aanleg van een Lloydpark is heel veel meer nodig dan een (knullige) tekeningen en een lijst met handtekeningen’.

Opvallend is dat er in het Melanchtonpark precies het omgekeerde staat te gebeuren. Hier is het zo dat het groen juist plaats zal moeten maken voor meer sportvelden. De gemeente heeft in 2019 gepeild bij de bewoners waar er behoefte aan is en is tot deze conclusie gekomen. Toch wordt hier gemengd op gereageerd.

Zo tweet Sonja Markowski, intensief gebruiker van het Melanchtonpark: ‘Blijf af van het groen, zorg daar eindelijk beter voor en breidt het uit (biodiversiteit?), pak niet de speelplekken van de kinderen af en maak er een fijner losloopgebied van’. Of er geluisterd wordt naar de wensen van de bewoners is nog de vraag. De aanleg van de sportplekken staat gepland voor het najaar van dit jaar.

Hoe vind jij de verhouding van groen en sportfaciliteiten in de buitenlucht in jouw wijk?