Gratis plastic tasjes verboden in winkels

Gratis plastic tasjes zijn vanaf 2016 verboden. Als je nu in een winkel een plastic tasje wilt, moet je er voor betalen. Deze maatregel moet de grote hoeveelheid zwerfafval en verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Per jaar worden er wereldwijd 3 miljard plastic tasjes verbruikt. 
De Europese Unie wil deze verspilling tegen gaan en heeft daarom de lidstaten verplicht het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan. Sommige levensmiddelen mogen nog wel verpakt worden mits dit verspilling tegen gaat of als er geen andere hygiënische manier is om het te verpakken. Luchthavens mogen ook nog steeds gekochte vloeistoffen, spuitbussen en gels worden verzegeld worden in plastic tasjes.

Er is geen vast prijs voor de tasjes bepaald, maar de richtprijs is €0,25. Wat vinden Rotterdammers van deze milieu maatregel? Wij gingen op onderzoek uit in Charlois.