Groenstrook in Vreewijk moet plaatsmaken voor piepkleine tijdelijke sociale huurwoningen

Vreewijkers kregen begin vorige week te horen dat “De Geitenwei”, een van de weinige stukken openbaar groen in de wijk, plaats zal moeten gaan maken voor een tal van tijdelijke sociale huurwoningen. Bewoners reageerden verontwaardigd op dit nieuws, alleen al om het feit dat ze zo laat pas door de gemeente op de hoogte zijn gesteld.

Om de Woningnood in Rotterdam het hoofd te kunnen bieden wil de gemeente, tussen nu en 2022, 700 tot 1000 flexwoningen realiseren. Kleine, snel te bouwen woningen voor alleenstaanden, die 10 tot 15 jaar zullen blijven staan. De gemeente heeft locaties in Delfshaven, Hoogvliet en Vreewijk op het oog. In Vreewijk zou de groenstrook “De Geitenwei” hiervoor plaats moeten maken, tot onvrede van bewoners die een petitie zijn gestart tegen de bouw.

De sociale huurwoningen zijn niet groter dan 39 vierkante meter. Volgens de projectontwikkelaar Heijmans kan hiervoor een huur van tussen de 700,- en 1000,- euro gevraagd worden. Bekijk de woningen hier

Een ander gebied waar flexwoningen gebouw zullen worden is Hoogvliet. Ook daar stuitten de plannen op weerstand van bewoners. OPEN Rotterdam maakte daar september vorig jaar een reportage over.

In Delfshaven zijn bewoners nog niet op de hoogte gesteld van de plannen voor de Flexwoningen. De woningen zullen daar gebouwd worden in de wijk Schiemond. Wij hebben de gemeente een reactie gevraagd naar aanleiding van deze reportage. Die reactie hebben we nog niet binnen.

Wij hebben de gemeente een reactie gevraagd naar aanleiding van onze reportage.
Mirjam Keunen woordvoerder van de gemeente voor wethouder Bas Kurvers gaf ons de volgende antwoorden op onze vragen;

Hoe is de communicatie met bewoners van Vreewijk verlopen? Waarom zijn deze pas zo laat (19 april) op de hoogte gesteld van de plannen die al rond zijn?

Op 13 november 2019 heeft de raad naar aanleiding van de toenemende druk op de woningmarkt de motie ‘Tijdelijke woningbouw biedt oplossingen’ aangenomen’. Met deze motie is het college verzocht om een inventarisatie te maken van locaties waar op korte termijn en gedurende de komende járen tijdelijke woningbouw kan komen. Op 4 maart 2020 is de raad geïnformeerd over de inventarisatie. Een van de aangewezen locatie waar mogelijk tijdelijke woningen gerealiseerd kan worden is Vreewijk.
Deze locatie moest vervolgens eerst onderzocht worden om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Deze verkenning is onlangs afgerond, waarna de bewoners een brief hebben ontvangen met informatie over het voornemen om tijdelijke woningen te realiseren. Daarin is gevraagd om vragen, ideeën en zorgen kenbaar te maken aan de gemeente. Er is nog geen procedure gestart om tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Tijdens deze procedure kunnen bewoners bezwaar maken tegen de plannen (het indienen van zienswijzen).
Is er wel genoeg ruimte op dat stukje groen in Vreewijk voor 40 bewoners?
Ja, want het gaat om kleine verplaatsbare woningen voor éénpersoonshuishoudens.

Begrijpt de gemeente de kritiek/zorgen van bewoners Vreewijk?
Ja, we begrijpen de zorgen en gaan hierover met de bewoners in gesprek.

Op de website van Heijmans One staat dat investeerders een huur van tussen de 700 en 1000 euro kunnen vragen voor de huisjes van 39m2. Zijn er afspraken met Havensteder over de hoogte van de huur?
Het gaat in ieder geval om sociale huurwoningen, dat betekent maximaal € 752,33 euro huur. Het plan wordt nog opgesteld en uitgewerkt.

Bekijk hier de reportage nog eens terug over de flexwoningen in Hoogvliet.