Het geluk van Misja

De Rotterdamse kunstenaar Misja Immink is altijd bezig met het begrip ‘geluk’ en hoe je dat aan anderen kan doorgeven. Voor de bewoners van verzorgingshuis Antonius aan de Nieuwe Binnenweg organiseert hij ‘gelukswandelingen’.
Dit zijn wandelingen, waarbij bewoners van Antonius op een leuke manier in contact komen met de buurt. 

Daarnaast is hij ook directeur van Museum het Trapgat, dit is eigenlijk niet meer dan het trapgat van zijn voordeur naar huiskamer. In het museum kan je al een geluksverzekering afsluiten voor 75 euro. Immink: ‘Met een geluksverzekering wordt je verzekerd van allerlei gelukkigheden zoals luchtig en onuitputtelijk geluk.’