Historisch lage opkomst verkiezingen; ‘De democratie moet anders ingericht worden’

Maar 39 procent van de Rotterdammers brachten 14, 15 en 16 maart hun stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Aboutaleb wil een onafhankelijk onderzoek instellen over deze lage opkomst. “De hoge energieprijzen, brandstofprijzen en dure boodschappen, dat speelt pas echt”, ziet wijkmanager Marleen ter Vergert in Bospolder-Tussendijken.

Het gevoel dat je stem toch niets uitmaakt, dat ziet Marleen ter Vergert veel in de wijk Bospolder-Tussendijken. “De kloof tussen de bewoners en de politiek is zo groot. Er heerst hier toch het idee dat ze op het stadhuis toch wel doen wat ze zelf willen.” In Bospolder-Tussendijken en Spangen heeft 29,2 procent van de bewoners gestemd. “Ik had dit niet zien aankomen.”

Grote verschillen tussen opkomsten wijken
Het verschil tussen Rotterdamse wijken is groot; in Hillegersberg was een opkomst van 56,7 procent, terwijl in Carnisse-Zuiderpark maar 18 procent van de inwoners is gaan stemmen. “We moeten eigenlijk zeggen, de verkiezingen zijn mislukt”, zegt bewoner van Carnisse Gilbert. “Er zijn echt veel te weinig mensen gaan stemmen, en dat doet mij pijn.”

Redenen om niet te gaan stemmen lopen uiteen, maar vooral het gebrek aan vertrouwen in de politiek, niet weten op wie te moeten stemmen en het gebrek aan tijd om te stemmen hoor je veel. “Waarom stemmen we eigenlijk niet gewoon digitaal? Dan zou ik zeker wel gaan stemmen!”, aldus een Rotterdammer die niet is gaan stemmen.

Grote afstand tussen stem en invloed
Marleen ziet een groot verschil met wat er besproken wordt op het stadhuis, en wat er gaande is bij mensen zelf. “We hebben echt wel geprobeerd om de verkiezingen groot te maken in de wijk”, zegt Marleen, “Maar weet je wat hier echt speelt? De hoge energie- en brandstofprijzen en de boodschappen die steeds duurder worden.” Zij denkt dat de stad op zoek moet naar een nieuwe vorm van democratie: “De relatie tussen je stem en je invloed, de afstand daartussen is te groot.”

Dat juist in Bospolder-Tussendijken-Spangen de meeste kandidaten voor de nieuwe wijkraden op de lijst staan, heeft er dus ook niet voor gezorgd dat er meer interesse kwam voor de verkiezingen. En dat terwijl de wijkraden juist bedacht zijn om de inwoner van de stad en de politiek dichterbij elkaar te brengen. “Ook al stonden er 33 kandidaten op de kieslijst voor de wijkraden, toch kenden heel veel bewoners niemand die zich verkiesbaar stelde. En dan iemand kiezen via mijn.rotterdam.nl was niet te doen”, volgens Marleen. De oplossing volgens haar: “Geef de wijkraden meer mandaat en beslissingskracht zodat ze daadwerkelijk invloed hebben.”